Przerwa techniczna

Wyłączenie Portalu PSIM wynika z zakończenia wykorzystywania obecnego rozwiązania teleinformatycznego i uruchomieniem nowego.

Zmodernizowany nowy Portal Pacjenta zostanie uruchomiony najszybciej jak to możliwe po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac technicznych.

Informujemy, że wszystkie wizyty już zarejestrowane za pomocą usługi e-Rejestracja zostały zapisane w systemach informatycznych Podmiotów Leczniczych i zostaną zachowane.

Przypominamy że dostęp do nowego zmodernizowanego Portalu PSIM, będzie możliwy jedynie poprzez uwierzytelnianie w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej, o czym informowaliśmy w poprzednim komunikacie. Logowanie będzie wykonywane za pomocą Węzła Krajowego, z wykorzystaniem Profilu zaufanego, Aplikacji mObywatel, Bankowości elektronicznej, e-Dowodu.

Główne funkcjonalności Portalu Pacjenta PSIM:
-wyszukiwarka katalogów danych dotyczących informacji i struktury organizacyjnej podmiotów, personelu i usług przez nie świadczonych
-wyszukiwarka wolnych terminów usług z możliwością e-rejestracji wizyty
-przegląd planu leczenia, planowanych i historycznych wizyt, możliwość anulowania i zmiany terminu
-dostęp do własnej EDM danego Pacjenta jeżeli będzie udostępniona przez podmioty zintegrowane z PSIM
-zarządzania zgodami w rejestrze zgód na udostępnianie EDM
-zarządzanie dostępem do innych kartotek pacjentów, to jest osób bliskich, np. dzieci czy innych kartotek nam powierzonych
-komunikaty systemowe e-mail, sms, portalowe i pusch wspierające komunikację
-dedykowana aplikacja mobilna dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Do zobaczenia !

Z poważaniem,
Zespół portalu PSIM