Istotne informacje zanim założysz konto w PSIM

 1. Portal PSIM udostępnia możliwość rejestracji na wizytę w jednym z podmiotów leczniczych zintegrowanych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Lista podmiotów leczniczych znajduje się w sekcji: Katalogi danych PSIM/Podmioty lecznicze PSIM.
 2. Należy mieć świadomość, że obecnie zdecydowana większość podmiotów leczniczych w PSIM to jednostki szpitalne. Rejestracja na wizytę dotyczy usług z zakresu lecznictwa otwartego w ramach poradni prowadzonych przez jednostki szpitalne w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) - czyli lekarzy specjalistów do których kierują nas lekarze pierwszego kontaktu. Poszerzenie dostępności rejestracji na inne usługi będzie postępowało sukcesywnie, wraz z dołączaniem kolejnych jednostek, w szczególności Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Już obecnie część jednostek szpitalnych prowadzi i udostępnia również rejestrację na tego typu usługi.
 3. Portal Pacjenta nie funkcjonuje  poza regulaminami podmiotów leczniczych – obowiązują takie same zasady jak w rejestracji osobistej lub telefonicznej. W szczególności:
 1. grafiki przyjęć pochodzą bezpośrednio z systemów teleinformatycznych podmiotów leczniczych,
 2. realizacja pierwszej wizyty u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania, które stanowiło podstawę pierwszorazowej porady specjalistycznej (chyba że brak tego obowiązku wynika z innych regulacji dotyczących danej specjalności lub grupy Pacjentów),
 3. obowiązują zasady wynikające z regulacji prawa, w szczególności ustawy „o prawach pacjenta", oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U z 2015r., poz. 1400). Podstawowe zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej.
 1. Katalogi usług są zbudowane zgodnie z obowiązującą prawnie terminologią, co wymaga od Użytkownika pewnego przygotowania i wiedzy.  Aby samodzielnie wybrać odpowiednie świadczenie, Użytkownik Portalu Pacjenta powinien zapoznać się ze specjalistycznymi terminami medycznymi. Zachęcamy do zapoznania się ze Słownikiem Pojęć, wyjaśniającym sposób prezentowania usług na Portalu.  Nasza wyszukiwarka pozwala uzyskać listę usług na podstawie znikomych informacji, przeszukując specjalistyczne katalogi usług na podstawie podanych słów kluczowych.
 2. Konto Pacjenta Portalu PSIM służy nie tylko do rejestracji - pozwala również na  dostęp  do  historii wizyt pacjenta.

Są to dane wrażliwe, osobiste – a więc muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Dlatego zastosowano podwójny poziom zabezpieczeń wymagający podania loginu, hasła oraz dodatkowego jednorazowego kodu SMS. Identyfikowanie Pacjenta oparte jest na  unikalnym, osobistym numerze PESEL.

 

 

 

Podobnie jak w innych systemach umożliwiających dostęp do danych osobowych i wrażliwych, również konto Pacjenta po jego założeniu na Portalu PSIM jest uaktywniane po jednorazowym zweryfikowaniu osoby Pacjenta (weryfikacja tożsamości) przez personel medyczny jednej z jednostek PSIM.

Drugą metodą weryfikacji tożsamości w celu aktywowania konta, jest użycie profilu Zaufanego (ePUAP).

Pacjent jest współodpowiedzialny za ochronę swojego konta Pacjenta, to jest nie udostępnianie nikomu nazwy konta ani hasła, ani też urządzeń komputerowych i mobilnych, które mogą przechowywać dane logowania.

 

 

 1. Portal Pacjenta jest środkiem komunikacji elektronicznej, zatem Pacjent musi dysponować odpowiednimi środkami technicznymi:
  1. adresem e-mail, przy czym istotne jest również aktywne posługiwanie się pocztą elektroniczną, to jest systematyczne i na bieżąco odczytywanie skrzynki odbiorczej,
  2. telefonem komórkowym z usługą komunikatów tekstowych (SMS) – chodzi nie tylko o samo posiadanie urządzenia i usługi, ale również o praktykę odczytywania na bieżąco komunikatów.
 1. Komunikacja z urządzeniami komputerowymi Pacjentów do przekazywania i udostępniania danych wrażliwych również musi być realizowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji. Portal PSIM stosuje mechanizm potwierdzenia sytuacji świadomego logowania do Portalu PSIM, przez SMSy z jednorazowymi kodami dostępu, wysyłane na numer telefonu podany przez Pacjenta.
 1. Pacjent samodzielnie zarządza swoimi danymi kontaktowymi podanymi w formularzu Konta Pacjenta PSIM. W szczególności, w sytuacji zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, Pacjent odpowiada za zaktualizowanie swoich danych na Portalu PSIM.

UWAGA:  Jeśli dotychczas używany numer telefonu lub adres e-mail zostałyby wyłączone (utracone itp) przed zmianą danych w portalu, nieskuteczne będą komunikaty wysyłane przez mechanizmy Portalu PSIM na nieaktualne usługi.  Należy zadbać odpowiednio wcześniej o zmianę danych na koncie Pacjenta. Natomiast w sytuacji utraty możliwości komunikacji, należy zgłosić potrzebę aktualizacji do Administratorów Portalu PSIM na adres e-mail:  zgloszenie@psim.podkarpackie.pl.

 1. Nie musisz zakładać konta Pacjenta PSIM, dopóki nie potrzebujesz zarejestrować się do lekarza. Można przeszukiwać katalogi usług podmiotów leczniczych   bez konieczności zalogowania.
 1. Dzieci lub osoby pozostające pod opieką rejestruje się przy użyciu kont powiązanym z kontem własnym – nazywanych w Portalu PSIM „subkontami". Nie jest weryfikowana tożsamość osoby dla której założono subkonto. W przyszłości, np. w sytuacji uzyskania pełnoletniości, subkonto może być przekształcone w zwykłe konto Pacjenta.