Jak udzielić zgody na udostępnienie danych medycznych?

W ramach PSIM dla uprawnionych pracowników podmiotów leczniczych dostępna jest e-Usługa Elektroniczny Rekord Pacjenta. Umożliwia ona udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, która została wytworzona przez podmioty lecznicze zintegrowane w PSIM w trakcie świadczenia usług medycznych na rzecz tego pacjenta. Uwaga: dokumentacja medyczna rozumiana tutaj jest jako Elektroniczna dokumentacja medyczna.

Warunkiem wyszukania elektronicznej dokumentacji medycznej danego pacjenta jest wyrażenie przez niego zgody na udostępnianie tych danych. Pacjent wyraża zgodę pojawiając się w dowolnym z podmiotów leczniczych uczestniczących w PSIM i składając stosowne oświadczenie zawierające zgodę. Oświadczenie można również złożyć przy okazji korzystania z opieki zdrowotnej w jednym z ww. podmiotów leczniczych.

Uwaga: zgoda wyrażana jest w zakresie całej elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej przez podmioty lecznicze uczestniczące w PSIM na moment udzielania zgody. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony i może być w dowolnym momencie wycofana poprzez złożenie sprzeciwu.

Od tego momentu dokumenty medyczne pacjenta są dostępne do wyszukania przez uprawnione osoby, które świadczą usługi medyczne na rzecz tego pacjenta. Twój lekarz może wyszukać i zapoznać się z Twoją dokumentacją medyczną.