Jak udzielić zgody na udostępnienie danych medycznych?

W ramach PSIM dla uprawnionych pracowników podmiotów leczniczych dostępne są dwie e-Usługi umożliwiające wyszukiwanie danych medycznych pacjenta w sytuacji świadczenia przez te osoby usług medycznych na rzecz tego pacjenta. Pierwsza z nich - Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych - umożliwia, za zgodą pacjenta, udostępnianie jego istotnych danych z punktu widzenia ratownictwa medycznego w postaci Karty ratunkowej. Druga - Elektroniczny Rekord Pacjenta - umożliwia udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, która została wytworzona przez podmioty lecznicze zintegrowane w PSIM w trakcie świadczenia usług medycznych na rzecz tego pacjenta. Uwaga: dokumentacja medyczna rozumiana tutaj jest jako Elektroniczna dokumentacja medyczna.

Warunkiem wyszukania elektronicznej dokumentacji medycznej danego pacjenta jest wyrażenie przez niego zgody na udostępnianie tych danych. Pacjent wyraża zgodę pojawiając się w dowolnym z podmiotów leczniczych uczestniczących w PSIM i składając stosowne oświadczenie zawierające zgodę. Oświadczenie można również złożyć przy okazji korzystania z opieki zdrowotnej w jednym z ww. podmiotów leczniczych.

Uwaga: zgoda wyrażana jest w zakresie całej elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej przez podmioty lecznicze uczestniczące w PSIM na moment udzielania zgody. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony i może być w dowolnym momencie wycofana poprzez złożenie sprzeciwu.

Od tego momentu dane medyczne pacjenta są dostępne do wyszukania przez uprawnione osoby, które świadczą usługi medyczne na rzecz tego pacjenta. Twój lekarz może wyszukać i zapoznać się z Twoją dokumentacją medyczną. W zakresie Karty ratunkowej uprawnione osoby świadczące usługi w zakresie ratownictwa medycznego mogą wyszukać i zapoznać się z istotnymi danymi, które mogą być potrzebne podczas udzielania pomocy np. ratującej Twoje życie.