Jak założyć konto i subkonto w PSIM?

Portal PSIM udostępnia bez konieczności zakładania konta użytkownika różnego rodzaju informacje o systemie opieki zdrowotnej na terenie województwa podkarpackiego. Są to między innymi dane o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, dane o usługach medycznych realizowanych przez te podmioty oraz dane o personelu medycznym realizującym te usługi.

Zakładając w portalu konto PSIM użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcji. Przede wszystkim może wtedy wykonywać rejestrację na usługi medyczne świadczone przez podmioty lecznicze uczestniczące w PSIM. Posiadając konto w PSIM można również założyć subkonto dla osób, które pozostają pod opieką prawną posiadacza konta (np. można założyć subkonta dla dzieci).

Zakładanie konta i subkonta w PSIM Zakładanie konta i subkonta w PSIM

 

W celu założenia konta w PSIM należy:
a) zarejestrować nowe konto, na portalu PSIM, wprowadzając wymagane dane. Aby założyć konto trzeba być osoba pełnoletnią (skończone 18 lat), dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej e-mail i telefonem komórkowym..
b) po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia konta z procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest nieaktywne.
c) aby konto było aktywne, należy je aktywować:

  • wykorzystując Profil Zaufany – wybranie przycisku „Autoryzacja przez Profil Zaufany"

albo

  • udać się do jednego z podmiotów leczniczych z listy zintegrowanych z PSIM, celem potwierdzenia tożsamości pacjenta dla konta PSIM.
    W celu potwierdzenia tożsamości, należy przedstawić dokument zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz identyfikator PESEL (np. dowód osobisty) lub w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający jego kraj pochodzenia, oraz stosowany identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia lub numer dokumentu tożsamości.

d) po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, konto jest już aktywne i można używać wszystkich funkcjonalności portalu PSIM.

 

W celu założenia subkonta w PSIM należy:
a) posiadać aktywne konto na portalu PSIM

b) subkonto można założyć dla osoby niepełnoletniej. Użytkownik rejestrujący subkonto może podać własne konto poczty elektronicznej e-mail i telefon komórkowy.

c) subkonto zakłada jeden z opiekunów prawnych (np. rodzic). Subkonto przypięte jest do konta tego opiekuna prawnego. Istnieje możliwość w określonych sytuacjach do przeniesienia subkonta do innego konta. Jest to czynności wykonywana przez Administratora RCIM.

d) w opcji Moje dane- Subkonta, zarejestrować subkonto dla nowego użytkownika

e) po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia subkonta z procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest aktywne. Standardowo system nie wymaga potwierdzenia tożsamości pacjenta dla posiadaczy subkont.

g) w przypadku założenia subkonta dla noworodka nie posiadającego PESEL, subkonto jest aktywne przez 30 dni (należy uzupełnić PESEL).

h) po osiągnięciu pełnoletności przez posiadacza, subkonto może być przekształcone w konto.

Proces zakładania konta lub subkonta w PSIM jest szczegółowo opisany w systemie pomocy.

 

Rozwiązywanie problemów przy zakładaniu konta

W przypadku wystąpienia problemów uniemożliwiających zakończenie procedury rejestracji nowego konta w PSIM prosimy o kontakt z Administratorem RCIM za pośrednictwem e-mail: . W treści wiadomości należy opisać zaistniały problem, a także podać podstawowe dane umożliwiające identyfikację osoby, dla której zakładano konto - co najmniej wpisane na formularzu rejestracyjnym: Imię i Nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail. Przesłane dane będą służyły do kontaktu w sprawie dokończenia procesu zakładania konta.