Karta praw pacjenta

Prawa pacjenta zostały uwzględnione w ustawie z dnia 6 listopada 2012 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 z późn. zm.). Ten akt prawny zakłada, że przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Tekst ustawy jest dostępny tutaj. Zapraszamy do lektury.

Uwaga: aby przeczytać tekst ustawy musisz posiadać zainstalowane oprogramowanie do przeglądania plików w formacie PDF.