Aktualności

[VIDEO] Historyczny wynik podkarpackich szpitali

To historyczna chwila dla podkarpackich szpitali. Wynik finansowy za 2017 rok wskazuje, że szpitale wojewódzkie odnotowały minimalną stratę – zaledwie 426 tys. zł. Jest to najniższa strata finansowa w historii Województwa Podkarpackiego – mówił podczas konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl. Dla porównania w 2016 roku wynik naszych szpitali zamknął się stratą w wysokości blisko 42 mln złotych.

Wyniki finansowe szpitali wojewódzkich za rok 2017, inwestycje realizowane przez szpitale wojewódzkie oraz idea Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka - to główne tematy konferencji prasowej, na którą podkarpackie media zaprosił marszałek Władysław Ortyl. Uczestniczył w niej także członek zarządu Stanisław Kruczek, który odpowiada za sprawy opieki zdrowotnej.

Ta zdecydowana poprawa sytuacji finansowej podkarpackich placówek ochrony zdrowia to efekt wielu działań Zarządu Wojewódzkiego Podkarpackiego.

Przyczyniła się do tego konsolidacja szpitali tj. połączenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, a także połączenie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu ze Szpitalem Wojewódzkim OLK w Przemyślu. Efektem połączenia szpitali było obniżenie kosztów funkcjonowania oraz zwiększenie potencjału wcześniej dublujących się oddziałów.

Ten wynik finansowy nie byłby możliwy bez opracowania programów naprawczych oraz strategii rozwoju szpitali wojewódzkich oraz zmiany na stanowiskach dyrektorów szpitali - mówił podczas konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek - W ochronie zdrowia dla osiągnięcia efektów zmian potrzebny jest czas, często nawet 2-3 lata, aby wprowadzone zmiany mogły przynieść efekt. Teraz te efekty widzimy. To także wielka zasługa marszałka Władysława Ortyla, który cały czas konsekwentnie ukierunkowuje nasz rozwój.

W 2017 r. łączna wartość kontaktów szpitali wojewódzkich z NFZ wyniosła 995 milionów złotych co jest kwotą o blisko 103 mln złotych wyższą niż w 2016 r. Blisko miliardowy kontrakt z NFZ to najwyższa kwota w historii samorządu wojewódzkiego.

Poprawa sytuacji finansowej szpitali ułatwi realizację kolejnych ważnych inwestycji dla podkarpackiej ochrony zdrowia. Samorząd województwa wraz z dyrekcją Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie przygotowuje się do rozbudowy szpitala. Planowana inwestycja ma kosztować około 100 mln zł. W nowym budynku znajdzie się m.in. Zintegrowany Blok Operacyjny Dorosłych i Dzieci (16 sal operacyjnych), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci z 14 stanowiskami, Centralna Sterylizatornia dla potrzeb całego szpitala, Bank Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej, Oddział Dializ dla 17 stanowisk z pełnym zapleczem. Część środków na ten cel jest już zabezpieczona w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego – 40 mln zł.

Chcemy, aby mali pacjenci z Podkarpacia leczyli się u nas - na miejscu, w Podkarpackim Centrum Zdrowia Dziecka, które będzie częścią wojewódzkiego szpitala nr 2. To ważne dla dzieci oraz dla ich rodziców, bo chcą leczyć dzieci najbliżej miejsca zamieszkania. Chcemy także, aby pieniądze na leczenie małych pacjentów zostawały na Podkarpaciu, bo ponad 50 mln złotych ze składek z NFZ wysyłanych jest do Lublina, Krakowa czy Warszawy. Dlatego decydujemy się na stworzenie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka – podkreślał marszałek Ortyl. Chcemy, aby Centrum zostało uruchomione w 2022 albo 2023 roku – dodaje.

Sukces nas nie usypia. Wręcz przeciwnie, skłania do jeszcze bardziej intensywnej pracy – podsumował konferencję marszałek Władysław Ortyl.  

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl