Aktualności

[VIDEO] Kolejne miliony dla Podkarpackich szpitali przekazane

Marszałek Władysław Ortyl podpisał dziś dwie kolejne umowy na dofinansowanie powiatowych szpitali. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego trafi do placówek w Mielcu oraz w Sędziszowie Małopolskim. 

Umowę w Mielcu, marszałek podpisał wspólnie z dyrektorem szpitala Leszkiem Kwaśniewskim, w obecności starosty Zbigniewa Tymuły, zarządu i niemal całej rady powiatu, gdyż oficjalne podpisanie odbyło się w przerwie obrad. 

- Cieszę się, że tak duże środki trafią do mieleckiego szpitala. Placówka złożyła bardzo dobry wniosek. Jest jednym z lepszych szpitali w regionie o czym świadczy fakt, ze w ramach reformy znalazł się na trzecim poziomie referencyjności. Chciałem też zwrócić uwagę, że mielecki szpital sięga po dotacje z różnych źródeł. Prawie 1,5 miliona otrzyma z rezerwy budżetu państwa. W następnej kolejności pan starosta postarał się o pieniądze na nową karetkę. Taki montaż finansowy wygląda naprawdę bardzo imponująco - mówił marszałek tuż po podpisaniu umowy w Mielcu. 

W ramach dofinansowania z RPO mielecki szpital otrzyma prawie 10 milionów złotych. Inwestycja jest już w trakcie realizacji. W szpitalu będzie rozbudowany jeden z pawilonów. Szpital zwiększy także liczbę sal operacyjnych z 9 do 10 na Bloku Operacyjnym oraz liczbę łóżek z 8 do 12 na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wspomniane oddziały będą doposażone w sprzęt medyczny, m.in. dedykowana będzie stacja ortopedyczna ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym obrazowaniu ortopedycznemu i przygotowaniu do operacji. W pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu ulepszonymi usługami zdrowotnymi objętych zostanie 6 914 pacjentów (wzrost o 284 w por. do 2016). Koszt całej inwestycji to ponad 14 milionów złotych. 

- Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego szpitala. Na pewno zrealizujemy ją w terminie. Chcemy się rozwijać, zwiększać naszą ofertę. Dzięki temu wsparciu będzie to możliwe - mówił dyrektor szpitala Leszek Kwaśniewski.

Natomiast starosta Zbigniew Tymuła w podzięce podarował marszałkowi herb powiatu mieleckiego. 

Dotacja dla sędziszowskiego szpitala opiewa na kwotę ponad 9 mln zł. Placówka ta jest częścią ropczyckiego ZOZ-u dlatego umowę podpisano w budynku starostwa ropczycko-sędziszowskiego. Obok marszałka Władysława Ortyla podpisy złożyli członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz dyrektor szpitala Mirosław Leśniewski.
Cała inwestycja kosztować będzie ponad 15 mln zł. Podobnie jak w Mielcu polegać będzie na przebudowa istniejących budynków szpitala, a także wykonaniu wiaty na podjeździe dla karetek, przebudowa parteru i II piętra w celu utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i izby przyjęć, zakup wyposażenia dla Bloku Operacyjnego w celu utworzenia Ośrodka Chorób Przewodu Pokarmowego. Przebudowie podlegał będzie także budynek handlowo-usługowy pod świadczenie usług medycznych.

- Tak dużej dotacji w swojej historii ten szpital jeszcze nie uzyskał. Wchodzimy w nowy wymiar świadczenia usług medycznych - mówił dyrektor szpitala.

- W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego do szpitali trafi ponad pół miliarda złotych. To największe dotychczasowe dotacje jakie w tym zakresie zostały przyznane - dodał Stanisław Kruczek.

Gratulacje dla zarządu województwa, dyrekcji szpitala i starosty Witolda Darłaka składał senator Zdzisława Pupa.

- Myślę, że szpital swój najgorszy okres ma już za sobą. Takie dofinansowanie pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość - dodał.

Zapraszamy na obszernę fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl