Aktualności

[VIDEO] Kredyt na restrukturyzację podkarpackich szpitali

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił rzeszowskim szpitalom Nr 1 i Nr 2 kredytu na bardzo korzystnych warunkach. Środki w wysokości 209 mln złotych zostaną przeznaczone na restrukturyzację placówek, dzięki czemu będzie możliwe ich oddłużenie. 29 grudnia 2017r. w urzędzie marszałkowskim podpisano w tej sprawie stosowne umowy.

Dzięki temu województwo podkarpackie jest pierwszym regionem w Polsce, który systemowo restrukturyzuje zadłużenie dzięki finansowemu wsparciu tej instytucji. Pilotażowy program BGK polega na zrestrukturyzowaniu zadłużenia (zobowiązania wymagalne i długoterminowe) w okresie 25 lat z 3 letnim okresem karencji. Karencja potrzebna jest do wdrożenia zmian wynikających z programów naprawczych szpitali, zgodnie z założeniami audytów zewnętrznych, wykonanych dla obu placówek. Oprocentowanie łączne kapitału to 2,5 %. Pozwoli to między innymi na znaczące obniżenie kwot, jakie szpitale przeznaczały na obsługę zobowiązań w różnych bankach. Podkreśla się, że te środki pozwolą szpitalom na stabilny rozwój.

Podczas podpisania umowy, marszałek Władysław Ortyl powiedział:

Podpisaniem tej umowy wieńczymy bardzo długi okres intensywnej pracy, jeżeli chodzi o proces restrukturyzacji zadłużenia naszych szpitali Nr 1 i Nr 2. Oczywiście, jak to zwykle bywa podpisanie jest najprostszą czynnością, o wiele bardziej trudniejsze będzie wdrożenie tego programu i dotrzymanie tych wszystkich podjętych zobowiązań. To jest duże zobowiązanie finansowe, które będziemy skrupulatnie monitorować i razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego obserwować sytuację w szpitalach.

Członek zarządu Stanisław Kruczek zwrócił uwagę na oszczędności wynikające z tego faktu:

W przyszłym roku w naszych szpitalach będzie o 10 mln złotych mniej kosztów finansowych związanych z obsługą zadłużenia. Te pieniądze będą mogły być przeznaczone na leczenie pacjentów - mieszkańców Podkarpacia i to jest najważniejsza informacja dzisiejszego dnia – dodał Kruczek.

Witold Wiśniewski, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie nie ukrywał zadowolenia z faktu otrzymania tak znaczącej kwoty:

Podpisanie umowy na kredyt restrukturyzacyjny jest jedną z bardziej pozytywnych rzeczy, jaka zdarzyła się w ciągu ostatnich lat. Kredyt w wysokości 72 mln złotych spowoduje zmniejszenie obsługi zadłużenia szpitala o ponad 2 mln złotych rocznie, jeśli chodzi o same odsetki i uporządkuje rzeczywiście finanse szpitale. Obsługa kredytu będzie wynosiła ok. 150 tysięcy złotych miesięcznie, co stanowi mniej niż 1% miesięcznych przychodów szpitala – powiedział.

Beata Rapa, dyrektor regionalny BGK w Rzeszowie, mówiła z kolei o korzyściach dla szpitali, jakie im przyniesie kredyt:

Kredyt jest przeznaczony na spłatę zobowiązań wymagalnych, które w tej chwili posiadają szpitale oraz na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych kredytów i pożyczek, które szpitale pozaciągały. Kredyt udzielony przez BGK jest kredytem o bardzo unikalnym koszcie, bo jego oprocentowanie wynosi 2,5%, więc szpitale zyskują bardzo dużą oszczędność, jeżeli chodzi o koszty finansowe oraz bardzo długi okres kredytowania – aż 25 lat. Oczywiście takie warunki nie byłyby możliwe gdyby nie unikalne zabezpieczenie, a tym zabezpieczeniem jest poręczenie Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Krzysztof Bałata, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie również zwracał uwagę na oszczędności, jakie osiągnie placówka:

Kredyt spowoduje to, że pozbędziemy się zobowiązań wymagalnych, które wynoszą około 68 mln złotych. Spłacimy kredyty, które są droższe od obecnego, czyli na marży o wiele wyższej. Konsekwencją będzie obniżenie kosztów finansowych obsługi długu, co będzie miało wpływ na wynik finansowy szpitala – mówił.

Wsparcie strony rządowej będzie miało kluczowe znaczenie dla planu naprawczego szpitali wojewódzkich, jego pozyskanie wymagało szeregu działań realizowanych przez samorząd województwa, wśród których było między innymi połączenie szpitali i przygotowanie programów naprawczych. Samorząd województwa podkarpackiego postawił także na inwestycje w służbę zdrowia w ramach środków RPO WP. Dofinansowanie dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym dla szpitali wojewódzkich to ok. 210 mln zł. Łączna kwota inwestycji w szpitalach wojewódzkich i powiatowych to ponad 500 mln złotych.

 

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl