Aktualności

[VIDEO] Niemal 10 mln zł unijnego wsparcia dla jasielskiego szpitala

Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – na te cele przeznaczono niemal 10 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Umowę na realizację inwestycji podpisano dziś w Jaśle. To pierwszy z grona 19 powiatowych szpitali w regionie, do których trafi łącznie ponad 160 mln złotych unijnego dofinansowania.

Uroczystość złożenia podpisów odbyła się w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Dokument sygnowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska oraz dyrektor szpitala Michał Burbelka. W spotkaniu uczestniczyły także osoby zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju jasielskiej placówki. Wśród nich parlamentarzyści: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wojewódzki radny i przewodniczący komisji zdrowia Wojciech Zając, starosta Adam Pawluś oraz wicestarosta Taduesz Gorgosz.

Marszałek Władysław Ortyl w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że szpital w Jaśle jest pierwszy na liście placówek, który podpisuje umowę na dofinansowanie.

- 19 szpitali powiatowych otrzyma dofinasowanie, to jest ponad 160 mln zł. Dziś rozpoczynamy podpisywanie tych umów w powiecie jasielskim. Myślę, że to ważny dzień dla Jasła, ważny dzień dla pacjentów. Bardzo się cieszymy, że poza rozwojem naszych szpitali wojewódzkich, możemy pomóc jednostkom powiatowym – powiedział marszałek Ortyl. 

Radości nie kryła także jaślanka – wicemarszałek Maria Kurowska.

- Tak się składa, że podpisanie tej umowy wypada w dzień Świętego Łukasza – patrona lekarzy i służb medycznych. Myślę, że jest to duży prezent dla środowiska medycznego. Nam natomiast zależało na tym, aby pracownicy szpitala mieli jak najlepsze warunki do tego, by nieść pomoc pacjentom – mówiła wicemarszałek.

 

Przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia Wojciech Zając, podkreślał zaangażowanie i pracę wykonaną przez radnych województwa.

- Jestem wzruszony. Sporo czasu poświęciłem dla tego projektu. Jako radni jesteśmy pośrednikami, staramy się pokazywać możliwości i ścieżki dla dofinansowania. Dziś mamy tego pozytywne rozstrzygnięcia - 10 mln dla jasielskiego szpitala – nie krył radości Wojciech Zając, jednocześnie dodając – 16 placówek już dostało dofinansowanie, trzy kolejne to kwestia tygodni. Wielokrotnie na komisji zdrowia poruszaliśmy tematykę naborów w ochronie zdrowia, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego. Tam według pierwszych planów, kwota dofinasowania miała wynieść 100 mln zł. na szpitale powiatowe, dzisiaj to sporo więcej – mówił radny Zając.

Michał Burbelka, dyrektor szpitala w Jaśle chwalił współpracę z reprezentantami samorządów oraz parlamentu.

- To przepiękny przykład jak współpraca samorządu, parlamentarzystów, polityków – może się wspaniale przełożyć na sukces szpitala. A sukces szpitala to lepsze leczenie naszych pacjentów, bo do tego się to wszystko sprowadza – powiedział dyrektor.  

Projekt zakłada rozbudowę i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej. Jego wartość całkowita to 18 175 640,33 zł., z czego dotacja UE stanowi  9 988 352,03 zł.

Celem projektu jest podniesienie standardu świadczeń medycznych i dostępności mieszkańców do wysokiej jakości świadczeń zabiegowych poprzez wzmocnienie infrastruktury Bloku Operacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Planuje się zakup 68 szt. nowoczesnych urządzeń medycznych na potrzeby diagnostyki obrazowej wraz z ucyfrowieniem bloku operacyjnego, oddziału Anestezjologii  Intensywnej Terapii, ginekologii i położnictwa.

Pieniądze z RPO to efekt dwóch ważnych uchwał, które podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego. W pierwszej przyjęto ocenę merytoryczną wniosków złożonych w konkursie dotyczącym infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Na jej podstawie pieniądze na dofinansowanie inwestycji trafią dla szpitali w Brzozowie, Nisku,  Mielcu, Łańcucie, Przeworsku, Strzyżowie, Rzeszowie (SP ZOZ nr 1), Kolbuszowej, Jarosławiu,  Stalowej Woli oraz w Leżajsku. Druga uchwała dotyczyła relokacji środków w ramach RPO WP 2014-2020, co dodatkowo zapewniło finansowanie zadań o które aplikowały szpitale w Rzeszowie (Św. Rodzina), Jaśle, Ropczycach, Lesku oraz Lubaczowie. 

Wsparcie otrzymają również podmioty w Sanoku, w Dębicy i Nowej Dębie, które w naborze znalazły się pod tzw. „kreską”. Po rozmowach z Komisją Europejską i Ministerstwem Infrastruktury udało się wynegocjować dla nich dodatkowe pieniądze.