Aktualności

[VIDEO] Wielomilionowa inwestycja w szpitalu

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie rusza z nową, ważną inwestycją. Za ponad 42 mln złotych powstanie nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się m.in. klinika hematologii i nefrologii. Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Umowę na realizację inwestycji podpisali w szpitalu marszałek Władysław Ortyl, członek zarządu Stanisław Kruczek oraz dyrektor szpitala Witold Wiśniewski.

W ramach projektu zostanie rozbudowany budynek szpitala, który obecnie nie jest użytkowany. Zostanie on zagospodarowany na potrzeby kliniki hematologii i kliniki nefrologii ze stacją dializ. Powstanie też niezbędna infrastruktura techniczna budynku, instalacje wewnętrzne, a także zagospodarowanie terenu. Projekt obejmuje też kompleksowy zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych. W efekcie powstanie jeden nowy i kompleksowo wyposażony budynek szpitalny, mieszczący przychodnię nefrologiczną i hematologiczną, stację dializ, klinikę nefrologii, klinikę hematologii, bank komórek krwiotwórczych z pracownią cystometrii.

Projekt ma usprawnić proces diagnostyki i leczenia prowadzonego w Klinikach Hematologii i Nefrologii ze Stacją Dializ, co przyczyni się do szybszego powrotu pacjentów na rynek pracy, a także podniesie jakość i liczbę świadczonych usług medycznych.

Marszałek Ortyl podkreślał, że inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu unijnemu. Dodał również, że nie jest to jedyne zadanie inwestycyjne w placówce.

Strumień środków na inwestycje, który trafia z Regionalnego Programu Operacyjnego jest duży, ale jednocześnie przekształcanie szpitala wojewódzkiego na szpital uniwersytecki stwarza możliwość dostępu do źródeł finansowania na poziomie krajowym. I takie prace w tym kierunku też idą – tłumaczył marszałek Ortyl.

Duża radość, duże środki, życzymy jak najszybszej realizacji tego projektu, aby można było tę zmienioną i poprawioną infrastrukturę i jakość pomieszczeń oddać pacjentom i żeby było to z pożytkiem dla uniwersytetu i studentów – życzył marszałek.

Członek zarządu Stanisław Kruczek mówił, że inwestycje uruchamiane w służbie zdrowia świadczą o konkretach i mają uporządkować system zdrowia na Podkarpaciu.

Zaczynamy dobry czas w ochronie zdrowia na Podkarpaciu. Kolejne kroki, które będą pokazywane przez zarząd województwa podkarpackiego będą zmierzały w tej chwili w kierunku naprawy systemu. Potrzebne były do tego zmiany systemowe, które zostały zapoczątkowane przez rząd – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek

Ta inwestycja  wpisuje się doskonale w rozbudowę ośrodka akademickiego w Rzeszowie. Szpital uniwersytecki, jakim się stanie szpital nr 1, będzie odgrywał bardzo ważną rolę również w kształceniu studentów – mówił z kolei wicewojewoda Piotr Pilch.

Włączenie szpitala w struktury Uniwersytetu Rzeszowskiego nie będzie proste – tłumaczył Grzegorz Ślusarz prorektor UR, zapewniając jednoczesnie, że trwają w tym temacie intensywne rozmowy.

Szkolnictwo wyższe jest w przededniu wielkiej reformy. W związku z tym kwestia przyłączenia takiej infrastruktury jest sprawa niezmiernie skomplikowaną. Stąd ta procedura dosyć długo trwa, ale mam nadzieję, ze znajdziemy bezpieczne rozwiązania dla obu stron  – mówił Grzegorz Ślusarz prorektor UR.

W podpisaniu umowy wzięli również udział przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko, a także lekarze i dziennikarze.

Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:

Wartość ogółem projektu wynosi: 42 735 294,12 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 42 735 294,12 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 36 324 999,94 zł,

Rozpoczęcie realizacji projektu: 18.09.2014 r,

Zakończenie realizacji projektu:  31.12.2020 r.