Aktualności

[VIDEO] Miliony dla podkarpackich szpitali. Kolejne umowy podpisane!

Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie oraz Centrum Medyczne w Łańcucie otrzymają po niemal 10 mln zł dofinansowania z RPO WP. W Strzyżowie zostaną wykonane prace związane z rozbudową i doposażeniem zakładu, natomiast w Łańcucie powstanie oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowy blok operacyjny. Umowy z ramienia zarządu województwa sygnował Stanisław Kruczek.

 

ZOZ w Strzyżowie to druga placówka, która podpisała umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Środki z puli 160 mln zł trafią łącznie do 19 powiatowych jednostek na terenie Podkarpacia. Odpowiedzialny w zarządzie za zdrowie Stanisław Kruczek podkreśla, że to największa ilość pieniędzy, jaką kiedykolwiek otrzymały podkarpackie szpitale.

- Jeśli środki pozyskane z RPO WP połączymy z wkładem własnym zapewnionym w większości przypadków przez samorządy powiatowe to mówimy o kwocie ponad 280 mln złotych. Trzeba jasno powiedzieć, że szpitale powiatowe na Podkarpaciu jeszcze nigdy nie otrzymały tak dużych środków z RPO. Bardzo nas to cieszy, ponieważ starania lokalnych samorządów o pozyskanie pieniędzy z UE połączone z wygospodarowywaniem wkładów własnych na inwestycje znacznie wpłynie na jakość usług medycznych oferowanych w naszym województwie - powiedział Stanisław Kruczek, dodając - Przypomnę również, że w trybie pozakonkursowym dotacje otrzymały szpitale wojewódzkie. Była to kwota przekraczająca 220 milionów złotych, zatem łącznie do szpitali na Podkarpaciu trafi ponad 500 milionów złotych -mówił członek zarządu.

 

 Rozbudowa i doposażenie ZOZ-u w Strzyżowie

W Strzyżowie pod dokumentem podpisy złożyli: członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz dyrektor placówki Bolesław Kazalski. W budynku starostwa obecni byli także: poseł Wojciech Buczak, starosta strzyżowski Robert Godek, wicestarosta Jan Sobolak, samorządowcy oraz pracownicy ZOZ-u.

Na realizację prac, w skład których wchodzi rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, jednostka zamierza przeznaczyć 1 764 705,90 zł. Dofinansowanie z RPO WP wyniesie 9 999 999,98 zł, a koszt realizacji całości projektu wyniesie 11 845 609,94 zł.

Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w powiecie strzyżowskim poprzez rozbudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Strzyżowie celem dostosowania go do wymogów Ministerstwa Zdrowia wynikających z mapy potrzeb.

Zakres projektu w ZOZ w Strzyżowie obejmuje:

- zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, izbie przyjęć, pracowni USG, pracowni endoskopii, na bloku operacyjnym na oddziale chirurgii, na oddziale wewnętrznym

- roboty budowlane, które będą obejmowały: pomieszczenie archiwum, wentylatorni, przebudowa wyjścia ewakuacyjnego i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa ppoż.; oddział anestezjologii i intensywnej terapii, modernizacja izby przyjęć, pomieszczeń dla rehabilitacji szpitalnej, personelu medycznego, pro-morte, będzie zorganizowana pracownia endoskopii, dział diagnostyki obrazowej z pracownią badań RTG i USG, blok operacyjny, w części C i D zorganizowany będzie oddział chirurgii z pododdziałem urazowo-ortopedycznym oraz oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym, a na poddaszu zostaną usytuowane szatnie dla personelu szpitala.

- wymianę oświetlenia na LED wraz z przebudową głównej rozdzielni prądu oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności, efektywności kosztowej oraz znaczącej poprawy dostępu mieszkańców do świadczeń opieki zdrowotnej.

W Łańcucie powstanie oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowy blok operacyjny

Kilka godzin później w Łańcucie odbyła się kolejna uroczystość podpisania umowy. Tym razem wartość projektu sięga niemal 50 mln zł. z dofinansowaniem niespełna 10 mln z RPO WP. Podpisy pod dokumentem składano w miejscu, gdzie powstanie nowy oddział diagnostycznego. Łańcucką placówkę reprezentował prezes zarządu Łukasz Wais. Na terenie Centrum Medycznego zjawili się również pracownicy jednostki. Była także liczna reprezentacja samorządowców i polityków z ziemi łańcuckiej, wśród nich min.: poseł Kazimierz Gołojuch, starosta łańcucki Adam Krzysztoń oraz członek zarządu powiatu Tadeusz Gwizdak.

Całkowita wartość projektu wynosi: 49 464 740,83 zł., natomiast dofinansowanie ze środków RPO to 9 998 951,72 zł.

Zakres projektu w CM w Łańcucie:

Rozbudowa budynku nr 1 szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie o pawilon diagnostyczno - zabiegowy - w tym oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny wraz z instalacjami: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i gazów medycznych, zewnętrznych instalacji: kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej i oświetlenia terenu, przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i cieplnego, przebudowa sieci teletechnicznej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc postojowych, budowa tlenowni wraz z fundamentem i zbiornikiem tlenu. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6 łóżkowy (piętro I) - zorganizowany zostanie w formie dwóch sal dla pacjentów (5 osobowej i 1.osobowej izolatki). Przy sali 5-osobowej (z zapewnionym wglądem przez przeszklenie do izolatki) zlokalizowano stanowisko dozoru pielęgniarskiego (2 osobowe). Blok operacyjny (piętro I), w ramach którego przewidziano: 3 sale operacyjne, w tym jedna z możliwością cięć cesarskich), salę wybudzeniową 3-osobową, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomocnicze, pokój lekarski, pielęgniarek i oddziałowej, salę pooperacyjną. Na każdej sali operacyjnej bloku zostaną zakupione i zamontowane jako trwałe wyposażenie: kolumny anestezjologiczne (3 szt.), kolumny chirurgiczne (3 szt.) oraz lampy operacyjne (3 szt.).