Aktualności

Unijne wsparcie dla szpitali w Nisku i Stalowej Woli

Szpitale powiatowe w Nisku i w Stalowej Woli otrzymają finansowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowy na dofinansowanie robót budowlanych i doposażenie podkarpackich placówek w nowoczesny sprzęt medyczny podpisał wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Przy okazji podpisania umów wicemarszałek wyraził zadowolenie, że starostwa powiatowe znalazły środki finansowe na wkład własny do projektów, umożliwiające staranie się o dofinansowanie z Unii. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność inwestowania w nowoczesny sprzęt medyczny służący mieszkańcom Podkarpacia:

- Mam świadomość, że wyasygnowanie wkładu własnego do projektu jest dużym wysiłkiem dla powiatów, jednak dostępność do dobrego sprzętu, a co za tym idzie do dobrej diagnostyki pacjenta jest bardzo ważny, a to jest właśnie celem tego projektu – powiedział Bogdan Romaniuk.

Wicemarszałek poinformował także, że 19 szpitali z terenu Podkarpacia złożyło wnioski o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP, co oznacza, że podkarpacka służba zdrowia otrzyma potężne wsparcie.

- Do systemu służby zdrowia wpuszczamy środki w wysokości ok. 500 milionów złotych, przy wkładach własnych, w rozbiciu na szpitale wojewódzkie i powiatowe – dodał Romaniuk.

Obecna przy podpisaniu umów była także radna województwa Ewa Draus, która powiedziała:

- Te inwestycje wynikają z troski o zdrowie mieszkańców województwa podkarpackiego. To właśnie oni są beneficjentami tych projektów. Poprawi się poziom usług oferowanych przez szpitale, a dzięki temu pacjenci nie będą musieli szukać pomocy gdzie indziej, bo otrzymają ją na miejscu.

Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku zostanie doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki temu poprawi się jakość świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Podkarpacia, a także dostępność do diagnostyki i nowoczesnych procedur medycznych.

Za ponad 6 mln 560 tys. złotych SP ZOZ w Nisku zakupi między innymi aparaturę medyczną do diagnostyki obrazowej, wraz ze sprzętem do ucyfrowienia, a także sprzęt medyczny na blok operacyjny i sale operacyjne. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 5 mln 350 tys. złotych. W ramach projektu zostaną zakupione między innymi: tomograf komputerowy, aparat RTG, aparaty USG, laparoskop chirurgiczny, laparoskop ginekologiczny, czy zestaw narzędzi do mikrochirurgii ręki.

Zakup aparatury medycznej pozwoli na diagnozowanie pacjentów, szybkie rozpoznawanie chorób, a tym samym odpowiednio ukierunkowane leczenie. Kupowana aparatura posłuży do udzielania kompleksowych, stacjonarnych świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Z kolei Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli za środki z RPO WP na lata 2014 - 2020 dostosuje blok operacyjny do obowiązujących przepisów i wyposaży go w nowoczesną aparaturę medyczną. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 21 mln złotych, z czego dofinansowanie z UE to prawie 10 mln złotych.

W szpitalu zostaną przeprowadzone prace budowlane, w ramach których powstanie nowoczesny blok operacyjny. Będzie się on składał z pięciu sal operacyjnych, sali wybudzeniowej na sześć stanowisk i trzech sal zabiegowych do zabiegów techniką endoskopową oraz wymaganych pomieszczeń pomocniczych. Inwestycja umożliwi przeprowadzenie większej ilości operacji w znacznie podwyższonych standardach, co z kolei przełoży się na jakość, skuteczność i sterylność wykonywanych zabiegów, a także na skrócenie okresu rekonwalescencji po nich.

Dzięki projektowi szpital w Stalowej Woli zostanie wyposażony w wysokospecjalistyczne urządzenia, które będą wykorzystywane przy operacjach oraz zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Podkarpacia. W sprzęt medyczny zostanie wyposażony blok operacyjny, pracownia endoskopii i centralna sterylizatornia.

http://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/5626-unijne-wsparcie-dla-szpitali-w-nisku-i-stalowej-woli