Aktualności

Nowoczesna aparatura medyczna trafi do Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie

- To dobry dzień dla szpitala, powiatu brzozowskiego i regionu, ponieważ podpisujemy dokument o wsparciu dla Ośrodka służącego pacjentom z całego województwa – mówiła wicemarszałek Maria Kurowska podczas uroczystego zawarcia umowy pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego, a powiatem brzozowskim na realizację projektu o wartości blisko 10,5 mln złotych

Podpisany dokument umożliwi realizację projektu pt. „Wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka”. Dzięki wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (ok 85% wartości zadania) oraz zapewnieniu wkładu własnego, w nowoczesną aparaturę medyczną zostaną doposażone: blok operacyjny, centralna sterylizatornia, laboratorium patomorfologiczne, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział hematologii z pododdziałem transplantologii klinicznej, oddział ginekologiczno-położniczy, oddział neonatologiczny.

Antoni Kolbuch dyrektor szpitala zwrócił uwagę, że blisko 30 % wartości projektu to działania związane z odnowieniem bazy aparatury medycznej, która w wyniku użytkowania uległa mechanicznemu zużyciu.

- Pozostałe urządzenia medyczne planowane do zakupu stanowią doposażenie istniejących obiektów szpitalnych, a także dodatkowo zagospodarowanych pomieszczeń w wyniku rozbudowy lub przebudowy np. sala operacyjna, pracownia endoskopowa, sala łóżkowa OAiIT i pododdział transplantologii klinicznej, przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych – wyjaśnia dyrektor Kolbuch. Łącznie w kosztorysie projektu znalazło się  225 wyrobów medycznych. 

Realizacja zadania powinna zakończyć się w kwietniu przyszłego roku. Będzie to ważny krok w rozwoju brzozowskiego szpitala, ponieważ dzięki niemu nastąpi wdrożenie nowoczesnych technologii medycznych, a jednocześnie uruchomienie nowych świadczeń zdrowotnych dotychczas nie udzielanych przez szpital lub niedostępnych w województwie Podkarpackim.

Jak przekonuje dyrekcja szpitala, zmiany pozytywnie odczują pacjenci, ponieważ zostanie skrócony czas oczekiwania na leczenie spowodowany ograniczeniem dostępności oraz koniecznymi konserwacjami i naprawami przestarzałego sprzętu. Będą uruchomione świadczenia medyczne w zakresie hematologii przeszczepowej. Wzrośnie poziom wczesnego wykrywania nowotworów.

Członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek podkreślił, że obecna perspektywa UE jest rekordowa jeśli chodzi o nakłady na inwestycje w szpitalach.

– Na Podkarpaciu zostaną zrealizowane inwestycje o wartości blisko 0,5 miliarda złotych. Z tego 220 mln dotyczy szpitali wojewódzkich, a 280 mln zł powiatowych. Ta niespotykana do tej pory kwota jest możliwa dzięki otwarciu władz wojewódzkich na potrzeby szpitali, co umożliwiło zapewnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym aż 300 mln złotych oraz odpowiedzialnej postawie samorządów powiatowych, które zapewniły wkład własny  - mówił Stanisław Kruczek.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Wojciech Zając pogratulował dyrekcji szpitala przygotowania bardzo dobrego wniosku o wsparcie ze środków UE.

– Państwa aplikacja została najwyżej oceniona przez Urząd Marszałkowski, co bardzo mnie cieszy, ponieważ szpital w Brzozowie ma szczególne znaczenie dla pacjentów z Podkarpacia – podkreślił radny Zając.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli także parlamentarzyści: senator Alicja Zając, poseł Piotr Uruski, samorządowcy powiatu brzozowskiego na czele ze starostą Zygmuntem Błażem, radni sejmiku województwa podkarpackiego, pracownicy i rada społeczna szpitala, a także lokalne media.

https://podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/5628-nowoczesna-aparatura-medyczna-trafi-do-osrodka-onkologicznego-w-brzozowie