Aktualności

Szpital w Przeworsku z unijnym wsparciem

Kolejna placówka z regionu podpisała umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. To szpital powiatowy w Przeworsku, który dzięki unijnemu wsparciu w wysokości prawie siedmiu mln zł. kupi nowoczesną aparaturę i poprawi tym samym jakość świadczonych usług.

 

 

Umowę w imieniu samorządu województwa podpisał członek zarządu Lucjan Kuźniar, zaś ze strony szpitala - dyrektor placówki – Józef Więcław.
Lucjan Kuźniar złożył gratulacje dyrektorowi oraz pracownikom zaangażowanym w przygotowanie projektu. Pochwalił też projekt pod względem planowanych zakupów, mówiąc, że nowoczesna aparatura i urządzenia medyczne, które trafią do przeworskiej placówki z pewnością poprawią dostępność i jakość świadczonych usług.

- Sprzęt, który placówka chce zakupić w ramach dofinansowania z RPO, będzie bardzo przydatny. Dzięki niemu wielu pacjentów otrzyma od razu pomoc na miejscu, w Przeworsku, bez konieczności jeżdżenia do Rzeszowa czy innych podkarpackich szpitali – powiedział  członek zarządu Lucjan Kuźniar, dziękując jednocześnie staroście powiatu przeworskiego Zbigniewowi Kiszce za dbałość o rozwój placówki.

- To nie są pierwsze unijne pieniądze, ani pierwszy wniosek. Sięgaliśmy już wcześniej po unijne wsparcie robiąc wiele ważnych inwestycji w szpitalu. Dlatego ten dzisiejszy wniosek będzie dobrym uzupełnieniem tego co do tej pory zostało przygotowane i zrobione – podkreślał starosta Zbigniew Kiszka.

Projekt nowi nazwę: „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SPZOZ w Przeworsku”. Jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
Wartość ogółem projektu wynosi: 7 928 126,64 zł.
Dofinansowanie EFRR: 6 733 157,37 zł.
Rozpoczęcie realizacji projektu: 29-03-2017 r.
Zakończenie realizacji projektu: 30-09-2018 r.
Projekt ma na celu zwiększenie, poprawę dostępności i jakości świadczonych usług poprzez kompleksowe i celowe doposażenie SPZOZ w Przeworsku w nowoczesny sprzęt i aparaturę.
Projektem objęto diagnostykę obrazową i endoskopową z głównym skierowaniem na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, leczenie operacyjne poprzez doposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji oraz intensywną terapię w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) i Oddziału Udarowego.

Inwestycja ma na celu:

1.    Wspieranie działalności oddziału geriatrycznego oraz osób w wieku 65+, którzy stanowią ponad 37% hospitalizowanych pacjentów.
2.    Modernizację wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej poprzez instalację systemów cyfrowych RTG typu telekomando z fluoroskopią, RTG kostno- płucnego, mammografu i USG wraz z niezbędnymi urządzeniami peryferyjnymi.
3.    Doposażenie Bloku Operacyjnego poprzez zakup aparatury do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych i urologicznych m.in. system cyfrowy RTG ramię C, stół operacyjny ortopedyczny, zestaw do artroskopii i laparoskopii, laser holmowy urologiczny, ureterorenoskop z torem wizyjnym, dermaton.
4.    Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni – sterylizator parowy, myjnię ultradźwiękową, myjnię dezynfektor i stacja uzdatniania wody.
5.    Doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w respiratory, videolaryngoskop do trudnej intubacji, łóżka do intensywnej terapii z wagą dla pacjentów dializowanych, stacje dokujące z pompami infuzyjnymi.
6.    Unowocześnienie Pracowni Endoskopowej w wideo-gastroskop i kolonoskop, tor wizyjny i myjnię endoskopową.
7.    Wyposażenie Oddziału Udarowego m.in. stanowisk intensywnego nadzoru, USG z Dopplerem, łóżka do intensywnej terapii, respirator, aparaty Holter do monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl