Aktualności

Umowa na budowę radioterapii w Tarnobrzegu

Rozbudowa Centrum Onkologicznego przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu staje się faktem. Wczoraj w obecności członka zarządu Stanisława Kruczka podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania o wartości 43 mln złotych.

W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą zostało Konsorcjum VAMED Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz VAMED Standortenticklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu. Konsorcjum będzie miało osiemnaście miesięcy na realizację zadania w systemie „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”.  

– Podpisany dziś kontrakt zobowiązuje firmy do budowy ośrodka radioterapii wraz z dostawą dwóch akceleratorów, tomografu i systemu do planowania leczenia wraz z pozostałym niezbędnym wyposażeniem, utworzenie dwóch nowych sal operacyjnych wraz z niezbędnym wyposażeniem, a także dostawę aparatu RTG – wylicza Wiktor Stasiak dyrektor szpitala.

 Realizacja tak dużego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dużemu wsparciu ze środków zewnętrznych. Ponad 29 mln złotych to pieniądze unijne dzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, ponad 5 mln zł to środki pochodzące z budżetu państwa, reszta to wkład własny pochodzący z budżetu samorządu wojewódzkiego.

 - Północna część Podkarpacia była do tej pory tzw. „białą plamą” w zakresie radiologii. Pacjenci by skorzystać z tej metody leczenia musieli jechać do Rzeszowa czy Brzozowa co generowało dodatkowe koszty dla nich oraz systemu opieki zdrowotnej. Dzięki środkom pozyskanym z UE już w przyszłym roku to się zmieni – mówił Stanisław Kruczek członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia na Podkarpaciu.

Stanisław Kruczek zaznaczył, że obecnie w całym województwie są realizowane lub wkrótce rozpoczną się inwestycje wsparte środkami z RPO. – 300 mln zł z budżetu UE połączone z 200 mln zł jako władny własne samorządów powiatowych i województwa zdecydowanie poprawią standard leczenia pacjentów.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl