Aktualności

Polka w Europie

XVII spotkanie Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, pod hasłem "Polka w Europie" odbyło się w tym roku Rzeszowie. Na wydarzenie na Uniwersytecie Rzeszowskim przybyli dziennikarze oraz medycy z całej Polski.  Wydarzenie swoim patronatem objął m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego. Jednym z prelegentów forum był Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, który wygłosił referat pod tytułem " Restrukturyzacja podmiotów leczniczych na przykładzie wojewódzkich szpitali podkarpackich.”  Kruczek przedstawił zebranym ścieżkę przeprowadzenia restrukturyzacji oraz jej efekty wraz z długoplanową prognozą dla wojewódzkich placówek. Podczas wystąpienia Stanisław Kruczek mówił:
- Jako Zarząd Województwa Podkarpackiego spotykamy się z prozą życia, czyli z sytuacją finansową, która dotyka jednostek leczniczych. Chcemy dziś zainteresować państwa, jako dziennikarzy piszących o tematach zdrowia, kwestią pilotażową na skalę Polski, kwestią restrukturyzacji podmiotów leczniczych na terenie województwa podkarpackiego.

Na zakończenie przemówienia Stanisław Kruczek raz jeszcze podkreślił niezwykle ważną i strategiczną dla województwa kwestię kształcenia medyków i utworzenia w Rzeszowie dla nich silnego zaplecza jakim powinien być szpital uniwersytecki.

Pozostałe referaty miały charakter medyczno-naukowy. Pierwszego dnia wystąpili m.in.: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr n. med. Marta Rachel z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Podczas spotkania jedna z firm przekazała uniwersytetowi dwa ultrasonografy z przeznaczeniem do kształcenia studentów kierunku lekarskiego na URz.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl