Aktualności

Uzdrowisko Horyniec rozpoczęło duże inwestycje

W Spółce „Uzdrowisko Horyniec” poświęcono pamiątkową tablicę oraz plac budowy Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu.

Zanim ks. Bp Mariusz Leszczyński dokonał uroczystego poświęcenia, w Sali Konferencyjnej Domu Zdrojowego Spółki odbyło się spotkanie, podczas którego Prezes Zarządu Spółki Dorota Czyż przedstawiła krótką prezentację na temat rozpoczętych i planowanych inwestycji.

Wyjątkowemu wydarzeniu towarzyszyli również wyjątkowi goście. Podczas spotkania głos zabrali: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch a także znamienici przedstawiciele kadry medycznej: konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, stały doradca przy ministrze zdrowia prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher, kierownik Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, dr n. med., stały doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej Rafał Sapuła oraz Komendant Pierwszego Klinicznego Szpitala Wojskowego z Polikliniką w Lublinie, pułkownik Andrzej Skiba. Wicemarszałek podkreślił, że Uzdrowisko ma ogromny potencjał do rozwoju, zaś profesorowie wyrazili swoją chęć współpracy, określając budowę centrów wielką szansą i wyjątkowym przedsięwzięciem.

Podczas spotkania odczytane zostały również listy od gości, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystościach. Dyrektor OW NFZ w Lublinie Karol Tarkowski złożył wyrazy uznania dla tej ważnej inicjatywy regionalnej, Dyrektor OW NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj wyraził swoją radość, że Podkarpacie wzbogaci się o nowoczesne, odpowiadające standardom europejskim ośrodki diagnostyczno-terapeutyczne z opieką dla pacjentów na najwyższym poziomie. Wyrazy wdzięczności, podziwu oraz gratulacje wpłynęły również od arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego, a także Dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego Świętego Bonawentury Seraficum w Rzymie, prof. dr. Hab. Zdzisława Kijasa. Do słów uznania przyłączyli się również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, nazywając powstającą inwestycję przedsięwzięciem o ogromnym znaczeniu i wadze oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, która życzyła sukcesu w jego realizacji.

Uroczystości związane z budową Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu były dla „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. niewątpliwie najważniejszym i najbardziej podniosłym wydarzeniem ostatnich lat.

 

Wychodząc na przeciw trendom turystyki uzdrowiskowej, „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w swojej strategii rozwoju stawia na edukację medyczną, profilaktykę, diagnostykę, rehabilitację, oraz rekreację. Po zakończeniu wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury pobytowej i medycznej zostanie wprowadzona przez Spółkę nowa oferta, rozpoczynająca nowy rozdział w rozwoju potencjału „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. Specjalnie dla klienta komercyjnego z przedziału wiekowego 40+, żyjącego w ciągłym biegu i stresie, najbardziej narażonego na zawał, udar, wylew oraz choroby cywilizacyjne, została zaprojektowana unikatowa oferta.

Analiza potrzeb zdrowotnych klientów z województwa podkarpackiego i sąsiednich województw pozwoliła na wybór nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, na które obecnie i w przyszłości będzie największe zapotrzebowanie społeczne. W ramach rozszerzonej działalności leczniczej, w rozbudowanej części „Domu Zdrojowego” gdzie wykonywane są wszystkie zabiegi lecznicze, zostaną utworzone Kliniczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Narządów Ruchu oraz Kliniczne Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych, w których świadczone będą innowacyjne zabiegi lecznicze w zakresie między innymi:

• rehabilitacji sportowej,

• rehabilitacji neurologicznej dzieci i dorosłych,

• rehabilitacji przed i pooperacyjnej,

• różnego rodzaju zapaleń stawów, mięśni,

• chorób tkanki łącznej,

• rehabilitacji urazów i zmian kręgosłupa,

• przywrócenia sprawności po zabiegach neurochirurgicznych,

• rehabilitacji po udarach i schorzeniach reumatologicznych,

• rehabilitacji kardiologicznej,

• leczenia obrzęków,

• leczenia układu krążenia(miażdżyca, nadciśnienie),

• leczenia przewlekłego zmęczenia,

• leczenia nadwagi i otyłości,

• leczenia trudno gojących się ran.

 

Inwestycje realizowane w ramach projektów:

 1. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o. o poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno Terapeutycznego – Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych oraz rozbudowę sanatorium „Jawor, obejmujące zadania:

 • Rozbudowa „Domu Zdrojowego” o pawilon z pomieszczeniami noclegowymi i zabiegowymi na potrzeby „Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych”;

 • Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla poszerzenia zakresu usług o zabiegi terapeutyczne w schorzeniach neurologicznych i kardiologicznych;

 • Rozbudowa terenów użytkowych Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych o infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną

 • Rozbudowa Sanatorium „Jawor”

 

 1. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno- rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o. o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu” obejmujące zadania:

 • Rozbudowa „Domu Zdrojowego” o pawilon
  z pomieszczeniami noclegowymi i zabiegowymi na potrzeby „Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu”

 • Zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych dla poszerzenia zakresu usług o zabiegi terapeutyczne w schorzeniach narządów ruchu,

 • Rozbudowa terenów użytkowych „Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu”
  o infrastrukturę turystyczno–rekreacyjną

 

Projekty te współfinansowane sa ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu,

 

Łączna wartość inwestycji = 22 170 704,99 zł

W tym środki RPO = 8 390 704,94 zł

Dokapitalizowanie Spółki przez WP = 13 780 000,00 zł

 

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl