Aktualności

Ruszyła budowa ośrodka radioterapii w Tarnobrzegu

Symbolicznym wbiciem łopaty zapoczątkowano budowę nowoczesnego ośrodka radioterapii w Tarnobrzegu. Nowy obiekt wraz z wyposażeniem zostanie sfinansowany ze środków budżetu województwa, budżetu państwa oraz Funduszy Europejskich. Całkowity koszt inwestycji to prawie 47 milinów złotych.

Symbolicznego wbicia łopaty dokonali między innymi: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, Anna Pekár - pełniąca obowiązki prezydenta miasta Tarnobrzega, Kamil Kalinka - zastępca prezydenta miasta oraz Wiktor Stasiak - dyrektor szpitala w Tarnobrzegu.

Ośrodek radioterapii powstanie przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Poprawi on bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa podkarpackiego oraz zwiększy dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie. Dzięki budowie ośrodka zwiększy się także stopień wykrywalności chorób nowotworowych oraz prawdopodobieństwo skutecznej terapii. Zakończenie inwestycji zaplanowano w październiku 2019 roku.

Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że nowoczesny ośrodek, powstaje z myślą głównie o mieszkańcach północnej części województwa podkarpackiego:

Ośrodek radioterapii będzie z pewnością służył mieszkańcom północnego Podkarpacia. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, w jaki zostanie wyposażony zapewni kompleksową opiekę szpitalną oraz ambulatoryjną w dostępnych poradniach i pracowniach diagnostycznych. Wierzę tym samym, że poprawi dostępność mieszkańców naszego regionu do leczenia onkologicznego – dodał.

Na montaż finansowy, dzięki któremu inwestycja zostanie zrealizowana składają się środki z budżetu województwa podkarpackiego w wysokości prawie 8 mln 500 tys. zł, z budżetu państwa w wysokości: ponad 5 mln 200 tys. zł oraz przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 33 mln 260 tys. złotych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Inwestycja obejmuje powstanie ośrodka radioterapii składającego się z cztero-kondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 1267,77 m2 i kubaturze 6171,21 m3, w którym będą się znajdować dwa pomieszczenia (bunkry) akceleratorów, gabinety badań, gabinet symulacji tomografem komputerowym wraz z modelarnią oraz pomieszczenia lekarzy i fizyków. Zakupione zostaną dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe „VitalBeam”, generujące wiązki elektronowe i fotonowe z filtrem spłaszczającym i bez filtra spłaszczającego, umożliwiające terapię radiową wysokiej jakości i przepustowości, co pozwali pacjentom na poszerzanie możliwości klinicznych. Zakupiony zostanie również tomograf komputerowy  „Somatom Definition AS” do planowania leczenia i diagnostyki oraz specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna w tym: system planowania leczenia, stół do modelarni, zestaw unieruchomień do pozycjonowania pacjenta, digestorium i zestaw dozymetryczny.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl