Aktualności

Kolejne inwestycje w podkarpacką służbę zdrowia

Planowane inwestycje na terenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie były tematem konferencji prasowej, która odbyła się w placówce. Wzięli w niej udział: członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Krzysztof Bałata oraz poseł Krystyna Wróblewska.

Podczas konferencji poinformowano o kluczowych inwestycjach dla szpitala. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Warszawie podpisano umowę na realizację projektu zatytułowanego „Modernizacja i doposażenie sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Centrum Urazowego Dzieci”. Wartość tego zadania to ponad 10 milionów złotych. Projekt przewiduje remont oraz zakup sprzętu w Klinice Chirurgii Dzieci oraz Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci, a także doposażenie Bloku Operacyjnego Dzieci oraz Sali Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, jak również inwestycje w sprzęt w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Pododdziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci i Noworodków.

Kluczową inwestycją będzie projekt  „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka, wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2”. Wartość zadania to ok. 300 mln złotych, z czego 45 mln zł będzie pochodzić ze środków województwa podkarpackiego. Decyzja o powstaniu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka została podjęta w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie dostępu do świadczeń medycznych mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie skali migracji rodziców z chorymi dziećmi.

Brakuje takiego szpitala na Podkarpaciu. Będzie to najważniejszy ośrodek medyczny w regionie.  Naszym celem jest to, żeby dzieci i młodzież z naszego województwa leczyły się na naszym terenie – podkreślił Stanisław Kruczek, członek zarządu Województwa Podkarpackiego.

Wkrótce realizowany będzie projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej”. Został on zaakceptowany na XIX posiedzeniu Komitetu Sterującego. Całkowita wartość zadania to ponad 25 mln zł. Inwestycja przewiduje przebudowę i remont pododdziałów położnictwa i intensywnej terapii noworodka wraz z doposażeniem, przebudową i remontem bloków operacyjnych i centralnej sterylizatorni oraz remontem pomieszczeń na potrzeby Kliniki Gastroenterologii wraz z wyposażeniem.

Samorząd Województwa w przyszłym roku wyda na ten szpital ponad 10 milionów złotych. Szpital będzie kontynuował takie zadania jak „Rozwój pracowni Angiografii Badań Naczyniowych, utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu czy przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii”. Inwestycje, które są realizowane przy tym wsparciu, zamykają się kwotą prawie 30 milionów złotych. Dodatkowo rozpocznie się inwestycja związana z przebudową Kliniki Neurologii Dzieci, wraz z doposażeniem. Wartość zadania to około 2 miliony złotych w całości finansowana ze środków województwa.

Wszystkie inwestycje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 służą zwiększeniu jakości leczenia pacjentów, a także poprawie warunków pracy personelu medycznego. Wzrost nakładów środków publicznych w szpitale jest widoczny na Podkarpaciu gołym okiem, co jest doceniane w całym kraju  – podsumował Stanisław Kruczek.

Jak podkreślił Krzysztof Bałata, dyrektor szpitala KSW nr 2, ważną inwestycją z punktu widzenia całego Podkarpacia będzie utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci. W przyszłym roku zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń, co pozwoli na powstanie jednej sali pobytu dziennego oraz jednej izolatki pediatrycznej. Na ten cel w budżecie województwa zabezpieczono na  pierwsze półrocze kwotę 500 tysięcy złotych. Będzie to wstęp do utworzenia Regionalnego Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy, który powstanie w oparciu o bazę techniczną i medyczną dwóch szpitali klinicznych, czyli Szpitala Klinicznego nr 1 im. F. Szopena oraz Szpitala Klinicznego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie będzie realizował także swoje inwestycje także z budżetu własnego.