Aktualności

SPZZOZ w Nisku z nowym sprzętem medycznym

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku miało miejsce uroczyste oddanie do użytku sprzętu i aparatury medycznej. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Zarząd województwa reprezentował Stanisław Kruczek, który odpowiada za ochronę zdrowia.

W uroczystości wzięli udział: parlamentarzyści Rafał Weber, Janina Sagatowska, wojewoda Ewa Leniart, starosta Robert Bednarz, wicestarosta Adam Mach, dyrektor szpitala Roman Ryznar oraz wielu innych gości.

Doposażenie w sprzęt medyczny SPZZOZ w Nisku jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców powiatu niżańskiego. Celem zadania było przede wszystkim poprawa dostępu do usług z zakresu ochrony zdrowia, poprawy komfortu pacjentów i kadry medycznej.

- Najważniejsze w szpitalu nie są mury czy urządzenia tylko pracownicy, lekarze, pacjenci. Jako organy prowadzące - czy to na poziomie wojewódzkim czy powiatowym odciążyliśmy szpitale z odtworzenia sprzętu czy zakupów nowych kosztownych urządzeń. Nowo zakupione sprzęty diagnostyczne będą służyć mieszkańcom tego regionu – podkreślił Stanisław Kruczek.

W ramach tego dofinansowania zakupiono aparaturę medyczną do USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy ora sprzęt endoskopowy diagnostyki zabiegowej

Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln zł, z czego 800 tys. to środki z budżetu państwa.