Aktualności

Nowy sprzęt w Podkarpackim centrum Onkologii

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie zakończono projekt dotyczący rozbudowy i zakupu akceleratora z wyposażeniem oraz wymianą akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii. W uroczystości oddania sprzętu uczestniczył Stanisław Kruczek –odpowiedzialny w zarządzie województwa za ochronę zdrowia.

Dofinansowanie na zakup sprzętu oraz budowę 4 bunkra, otrzymano w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Wartość projektu to 23,8 mln zł, z czego wkład funduszy europejskich stanowi 20,1 mln zł.

- To bardzo ważna inwestycja. Czwarty akcelerator przełoży się nie tylko na wzrost wykonywanych dziennie procedur, ale także zwiększy komfort pacjentów. Jest to drugi przyśpieszacz typu TRUEBEAM w placówce, który umożliwi zastosowanie szerokiej gamy najnowocześniejszych technik radioterapii. Pozwoli to, na pełną kompatybilność z całą linią terapeutyczną funkcjonującą w Klinicznym Zakładzie Radioterapii – podkreślił Stanisław Kruczek.

Zamontowany przyspieszacz, reprezentuje najnowszy poziom technologii medycznych. Umożliwia sprawdzanie, w czasie rzeczywistym ułożenia chorego i jego modyfikację, bez konieczności poruszania pacjenta. Aparat wyposażony jest w stół, który ma sześć stopni ruchomości, co umożliwia przesuwnie nim w płaszczyźnie podłużnej i poprzecznej oraz eliminację rotacji. Wszystko po to, by chory był napromieniany w sposób bezpieczny oraz bardzo precyzyjny.

Drugi zakupiony aparat umożliwi wprowadzenie radioterapii stereotaktycznej. Drugą ważną opcją jest system bramkowania oddechowego, umożliwiający śledzenie toru oddechowego pacjenta w trakcie leczenia. Dodatkowo przyspieszacz posiada funkcję umożliwiającą generowanie wiązek o bardzo wysokiej mocy dawki (najwyższej z dostępnych na świecie) w celu maksymalnego skrócenia czasu jednego seansu radioterapii, co wpływa na precyzję i komfort leczenia chorego.

Dzięki zintegrowanym systemom oraz możliwościom wykonywania tak zwanej terapii łukowej i dynamicznej, całkowity czas napromieniania (wliczając w to czas na ułożenie pacjenta) to około 5-6 minut, z czego sam proces naświetlania trwa zaledwie sekundy. Dotychczas, standardowy czas seansu wynosił w przybliżeniu 20 minut .

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z radioterapii korzysta rocznie ok. 1300 pacjentów, a do roku 2025 liczba ta jeszcze się zwiększy. Obecnie Kliniczny Zakład Radioterapii przeprowadza 25 procedur naświetleń dziennie na każdym z trzech działających aparatów.

Zrealizowana inwestycja przyczyni się to do zoptymalizowania procesu leczenia, dostępu do najnowocześniejszych metod teleradioterapii, jak również optymalizacji kosztów całego procesu leczenia radioterapeutycznego. Zminimalizuje także narażenie chorego na powikłania popromienne oraz znaczne poprawi komfort pacjentów.

 

Źródło: https://podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/7151-nowy-sprzet-w-podkarpackim-centrum-onkologii