Aktualności

Efektowny finał inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ochronę zdrowia

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 8 października 2019 r. uchwałę o uruchomieniu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na realizację nowej inwestycji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Jak podkreśla Wicemarszałek Stanisław Kruczek odpowiedzialny w Zarządzie Województwa za ochronę zdrowia;

To bardzo efektowne podsumowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 w podkarpackiej służbie zdrowia. Ten kluczowy dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie projekt to inwestycja o wartości ponad 25 mln złotych. Zamyka ona finansowanie kluczowych inwestycji w podkarpackiej służbie zdrowia w kończącej się perspektywie finansowej

Podsumowując działania Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie inwestycji w ochronę zdrowia Wicemarszałek Piotr Pilch, przypomniał, że:

Łącznie inwestycje w ochronę zdrowia w województwie podkarpackim dofinansowane z RPO WP na lata 2014-2020 to ponad 600 mln zł. Tak duże wsparcie inwestycji w ochronie zdrowia pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego i zapewni najlepsze standardy usług zdrowotnych.

W ramach realizowanego projektu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie zaplanowano:

  1. Przebudowę Kliniki Noworodków z pododdziałem intensywnej terapii noworodka. W ramach realizacji projektu wykonana zostanie przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku 1A od strony wschodniej. Klinika Noworodków zostanie wyposażona w zestawy typu OIOM, zostanie wykonana wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń wraz z gwarantowanym zasilaniem elektrycznym. Projekt obejmuje zakup wyposażenia, m.in.: zakup aparatu RTG do badań przyłóżkowych, inkubatora hybrydowego, respiratora, zestawu pomp infuzyjnych, lampy do fototerapii, systemu nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków, łóżek szpitalnych elektrycznych, monitora centralnego, systemu monitorowania pacjenta oraz pulsoksymetru. Zwiększona zostanie także liczba stanowisk Intensywnej Terapii Noworodka z 16 do 23.
  2. Roboty budowlane w blokach operacyjnych i centralnej sterylizatorni. Prace polegać będą na wykonaniu robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w trzech salach operacyjnych (ortopedycznej i dwóch ginekologicznych). W ramach tych robót zostanie wykonana instalacja bezprzerwowego zasilania sal operacyjnych, zamontowana zostanie klimatyzacja oraz nowa instalacja gazów medycznych. Zostanie także zakupione wyposażenie: stół operacyjny ginekologiczny, stół ortopedyczny z przystawką, aparat RTG z ramieniem C, zestaw laparoskopowy oraz diatermia.
  3. Przebudowę pomieszczeń Kliniki Gastroenterologii. W pomieszczeniach na VI piętrze w budynku 1A wykonane zostaną roboty budowlane, elektryczne i sanitarne. W ramach robót zostaną wykonane nowe instalacje elektryczne silno i słaboprądowe wraz z zasilaniem bezprzerwowym dla pomieszczeń, które takiego wymagają. Ponadto w ramach projektu zostaną wykonane nowe węzły sanitarne dla pacjentów (w tym również dla osób z niepełnosprawnością) zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Także w tej części projektu zaplanowano zakup wyposażenia, m.in.: zakup łóżek, monitorów funkcji życiowych wraz z centralą oraz aparatu USG z sondą endorektalną. Zaplanowano zwiększenie liczby łóżek z 22 do 28.  Dodatkowo w ramach uruchomionego projektu, częściowo wykonane zostaną roboty budowlane i instalacyjne dla Kliniki Chirurgii. Obecnie część oddziału znajduje się po stronie zachodniej, część po stronie wschodniej, a Klinika Gastroenterologii znajduje się w środkowej części kondygnacji. Po wykonaniu zadania, Klinika Gastroenterologii zajmie wschodnie skrzydło, a Klinika Chirurgii zachodnie, dzięki temu zostanie zintegrowana w jednej lokalizacji.

Realizacja projektu zapewni odpowiednie warunki do wprowadzenia wysokiej jakości i dostępności opieki zdrowotnej w Klinice Noworodków wraz z Kliniką Ginekologii i Położnictwa, Klinice Gastroenterologii oraz na Blokach Operacyjnych. Zakończenie realizacji projektu planuje się na wrzesień 2021 r. „Efektywne wykorzystanie środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na poprawę standardów ochrony zdrowia w województwie podkarpackim to sukces Zarządu Województwa Podkarpackiego. Czekamy na nową perspektywę finansową i nowy budżet Unii Europejskiej. Przed nami realizacja nowych zadań w ochronie zdrowia, o których finansowanie będę nadal intensywnie zabiegał. Priorytetowym zadaniem dla mnie jest powstanie Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie w celu zapewnienia odpowiednich warunków do kształcenia lekarzy na najwyższym poziomie” – podsumowuje Wicemarszałek Stanisław Kruczek

 

Źródło: https://podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/7178-efektowny-final-inwestycji-ze-srodkow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podkarpackiego-na-lata-2014-2020-w-ochrone-zdrowia