Aktualności

II edycja konferencji „e-Senior +” za nami…

W siedzibie urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się druga z trzech zaplanowanych konferencji informacyjno-warsztatowych pod wspólną nazwą „e-Senior+”.  Inicjatywa ta jest wkładem samorządu województwa podkarpackiego w rozwój idei popularyzacji Internetu wśród osób powyżej 50. roku życia. Jednocześnie   ma prezentować dotychczasowe dokonania na tym polu, poprzez przedstawienie mieszkańcom możliwości wykorzystania projektów teleinformatycznych zrealizowanych w naszym regionie.

Przybyłych na spotkanie seniorów powitał  Stanisław Kruczek - członek zarządu województwa. Wyraził radość z faktu, iż  samorząd województwa, którego jednym z zadań jest inicjowanie, koordynowanie  i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, może gościć osoby starsze, zainteresowane wykorzystywaniem technologii cyfrowych.

Wraz ze wzrostem znaczenia Internetu w różnych obszarach życia, korzystanie z niego często staje się niezbędnym warunkiem funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Dlatego osoby nieużywające go mają ograniczone możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym czy kulturalnym, co prowadzi do stopniowego ich wykluczenia. Zjawisko takie określa się mianem wykluczenia cyfrowego. Z danych wynika, że osoby starsze są najrzadziej korzystającą z Internetu grupą wiekową – powiedział podczas konferencji członek zarządu Stanisław Kruczek

Merytoryczną część konferencji poprowadził Sławomir Cynkar - dyrektor Departamentu  Społeczeństwa Informacyjnego UMWP w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu przedstawił zebranym działania i  projekty realizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego ze szczegółowym omówieniem projektu z dziedziny e-zdrowie: Podkarpacki System Informacji Medycznej. W drugiej części spotkania przeprowadzone zostały warsztaty pokazowe z zakresu działania systemu Podkarpacki System Informacji Medycznej. Uczestnicy mogli sami zakładać  w systemie  konta pacjenta i zarejestrować się  do lekarza przez Internet. Zainteresowani szczegółowymi informacjami, zadawali pytania i uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl