Aktualności

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2 października zainaugurował kolejny rok akademicki. Podczas swego przemówienia Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Sylwester Czopek zwrócił uwagę na zmiany związane z reformą szkolnictwa wyższego. Zaznaczył, że wymagają one wytężonej pracy środowiska akademickiego, a także podkreślił fakt, że dzięki zmianom uczelnie mają większą autonomię w zakresie ustanawiania swoich wewnętrznych zasad funkcjonowania.

Dziekan Wydziału Medycznego UR prof. n.med. dr hab. Artur Mazur mówił podczas uroczystości o sukcesach wydziału, ciągłym rozwoju i potrzebie dalszego wspierania Wydziału Medycznego. Wszyscy przemawiający zwracali uwagę na konieczność powstania w Rzeszowie szpitala uniwersyteckiego, co jest koniecznym warunkiem rozwoju kształcenia medyków w województwie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podczas inauguracji reprezentował Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa. Stanisław Kruczek przekazał na ręce Dziekana Wydziału list do marszałka województwa Władysława Ortyla, a w swym przemówieniu mówił:

Z racji, że od czterech lat zajmuję się w Zarządzie Województwa tą sferą niezwykle ważną, ale też wrażliwą jaką jest służba zdrowia, od siebie chciałbym powiedzieć kilka słów. Wspieramy naszą podkarpacką konieczność powstania szpitala uniwersyteckiego, jest to rzecz niezwykle ważna przy kształceniu lekarzy. Osobiście gratuluję wszystkim studentom, którzy dostali się na ten wyjątkowy wydział, na który nie jest łatwo się dostać z racji ogromnej ilości chętnych. Dziś stają się Państwo przyszłością naszej podkarpackiej służby zdrowia”.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl