Aktualności

Inwestycja w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc

Niemal 46 mln zł. będzie kosztować gruntowna modernizacja budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Gwarantem jej realizacji jest podpisana dziś umowa pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie oraz firmą Erbud S.A. W wydarzeniu uczestniczył odpowiedzialny w zarządzie za zdrowie – Stanisław Kruczek.

To bardzo ważna inwestycja dla podkarpackiej służby zdrowia i pacjentów, dzięki jej realizacji nastąpi jakościowa poprawa leczenia chorób płuc – mówił pod podpisaniu członek zarządu Stanisław Kruczek.

Wartość inwestycji to 45,9 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniesie 38,6 mln zł.  Inwestycję będzie realizować firma Erbud S.A. Przewidywany czas trwania prac wyniesie 20 miesięcy.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc jest jedną z najważniejszych placówek, która od 2017 roku jest w strukturze Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Po drodze zrealizowaliśmy bardzo skomplikowane połączenie tych dwóch ważnych jednostek. Dzisiejsze wydarzenie to zwieńczenie wieloletnich przygotowań. Wiedzieliśmy, że szpital mieszczący się w „Pałacyku” nie przystaje do współczesnych standardów leczenia pacjentów. Dzisiaj podpisujemy umowę z firmą Erbud S.A. na realizację nowego budynku, który zostanie zrealizowany w przeciągu 20 miesięcy. W nowym budynku będzie skoncentrowane leczenie chorób płuc.  Dziękuje wszystkim osobom, które były zaangażowane w ten projekt, który musiał uzyskać także akceptację ze strony Komitetu Sterującego przy Ministrze Zdrowia. Wiele pracy zostało wykonane przez pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 oraz Urzędu Marszałkowskiego – podkreślił Stanisław Kruczek, członek zarządu.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc jest jedynym szpitalem na Podkarpaciu, gdzie kompleksowo diagnozuje się i leczy schorzenia układu oddechowego. Oprócz zespołu ambulatoryjnych poradni specjalistycznych w placówce działa Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, Klinika Pulmonologii i Chemioterapii, Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z blokiem operacyjnym, gdzie  rocznie wykonuje się ok. 800  zabiegów torakochirurgicznych.

W ramach realizacji projektu „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitację” do nowego budynku trafią pacjenci z Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc ze starej części szpitala tzw. „Pałacu”, który nie spełnia obecnych standardów i nie pozwala na sprawną i nowoczesną diagnostykę. W ramach I etapu rozbudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc powstanie nowe skrzydło budynku „D” położonego od strony ul. Lubelskiej. Powierzchnia użytkowa budynku „D” wyniesie ponad 4 tys. m2 przy kubaturze 16 tys. m3, natomiast nowodobudowana część bloku „B” będzie posiadać 1 tys. 160 m2 powierzchni użytkowej oraz kubaturę w wymiarze około 4 tys. 600 m3.

Dzięki rozbudowie możliwe będzie stworzenie Kliniki Rehabilitacji Pulmonologicznej. Chorzy zyskają dzięki temu dostęp do fizjoterapii układu oddechowego, tak bardzo potrzebnej po leczeniu pulmonologicznym lub chirurgicznym.

Z leczenia w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc korzystają mieszkańcy całego województwa podkarpackiego oraz pacjenci z innych regionów. Dzięki rozbudowie szpitala płucnego chorzy zyskają bez wątpienia większy dostęp do świadczeń w zakresie leczenia chorób układu oddechowego, z uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, które niesie ze sobą XXI wiek: nowotworów, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, chorób alergicznych czy chorób śródmiąższowych. Zyskamy większe możliwości rozwoju diagnostyki i leczenia,  zarówno w trybie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym.

Oprócz planowanej rozbudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 realizowanych jest kilka innych inwestycji. Kontynuowana jest realizacja projektu „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją dializ” Wartość projektu to 42,7 mln zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniesie 22,7 mln zł. Nowy obiekt powstaje w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza.

Kolejnym projektem jest zakup czwartego akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii. Wartość zadania to 23,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE z Ministerstwa Zdrowia i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 10 mln zł. Trwają prace związane z tą inwestycją. Dwukondygnacyjny budynek stanowi etap II rozbudowy kompleksu budynków Podkarpackiego Centrum Onkologii. Jest to budynek, który będzie przylegał do nowego budynku bunkra nr 3 w poziomie parteru i pomieszczeń przychodni Podkarpackiego Centrum Onkologii w poziomie I piętra, oddanych do użytkowania w 2014 roku, wybudowanych jako etap I rozbudowy. Nowy budynek w poziomie parteru przewiduje budowę bunkra do naświetlań nr 4. Zostanie on wyposażony w akcelerator wysokoenergetyczny.

Źródło: https://podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/7008-inwestycja-w-podkarpackim-centrum-chorob-pluc