Aktualności

Kampania informacyjno - promocyjna Projektu PSIM rozpoczęta

Portal PSIM, który działa w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) jest dostępny już od grudnia 2014 r. Zależy nam, aby wdrożone e-Usługi były jak najszerzej wykorzystywane przez mieszkańców naszego województwa, jak i przez personel jednostek medycznych zintegrowanych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM).
Dlatego Zarząd Województwa Podkarpackiego, postanowił uruchomić kampanię informacyjno- promocyjną Systemu PSIM, ze szczególnym zwróceniem uwagi na e-Usługi dedykowane dla Pacjenta, to jest e-Informację i e-Rejestrację.

W ramach kampanii przygotowano ulotki informacyjne, plakaty, które będą dostępne
i prezentowane dla Pacjentów, głównie w wojewódzkich podmiotach leczniczych zintegrowanych z RCIM.

Zachęcamy do korzystania z nowych rozwiązań, szczególnie do założenia konta na Portalu PSIM, korzystanie z Wyszukiwarki usług medycznych w ramach e-Informacji  i rejestracji wizyt poprzez e-Rejestrację.

Zespół PSIM