Aktualności

Kolejna inwestycja oddana w Przemyślu

Projekt „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” to kolejna kluczowa inwestycja samorządu województwa podkarpackiego jaka została oddana na tym terenie. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020. W ramach tego wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, na Podkarpaciu realizowane są inwestycje na łączną kotwę ponad 500 mln zł.

W dniu dzisiejszym marszałek Władysław Ortyl wraz z zarządem reprezentowanym przez wicemarszałka Piotra Pilcha ora członka zarządu Stanisława Kruczka,uczestniczyli w poświęceniu i oddaniu do użytku nowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej z nowoczesną pracownią Hemodynamiki i Angiologii.

W uroczystościach wzięli udział zacni goście: JE bp Adam Szal, parlamentarzyści Krystyna Wróblewska i Andrzej Matusiewicz, Wojewoda Ewa Leniart, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, starosta przemyski Jan Pączek, Zastępca Dyrektora Regionalnego Narodowego Funduszu Zdrowia Iwona Karasowska-Stepaniak, konsultant wojewódzki ds. kardiologii dr nauk medycznych Marek Styczkiewicz

Na samym początku wicemarszałek Piotr Pilch odczytał list Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, w którym padło wiele słów o tym, jak bardzo ważna jest to inwestycja dla Przemyśla oraz całego regionu. Nie zabrakło również podziękowań dla osób, które przyczyniły się do realizacji tego zadania.

Do zgromadzonych gości zwrócił się także marszałek Władysław Ortyl:

- Dziś mówimy o zakończeniu wielkiej inwestycji dla mieszkańców Podkarpacia, Przemyśla, powiatu i regionu przemyskiego. Jest to wielkie poczucie bezpieczeństwa, że możemy w przypadkach, kiedy nas spotka nagła przyczyna,tutaj być leczeni na wysokim poziomie i nie musimy się udawać do innych ośrodków. Musimy tu w tym miejscu  jednoznacznie zadeklarować, że nie jest to ostatnia inwestycja w tym szpitalu. 

Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w dniu 30 listopada 2018 r. 

Projekt był współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zgodnie z osią priorytetową VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna i działaniem 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także z budżetu Województwa Podkarpackiego i budżetu państwa.

Projekt obejmował  przebudowę pomieszczeń administracji oraz pomieszczeń, w których pierwotnie funkcjonował Oddział Dermatologiczny. W ramach dofinansowania  szpital został również doposażony w sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach projektu zakupiono ponad 400 wyrobów medycznych na kwotę ponad dziewięciu milionów złotych.

W wyniku realizacji projektu utworzono nowy Pododdział  Kardiologii Inwazyjnej składający się 16 łóżek,  z których 4 to łóżka  Intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, na którym znajduje się 20 łóżek.

Oddział rehabilitacji został wyposażony w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji świadczeń.

Ponadto doposażono w brakujący sprzęt i aparaturę medyczną istniejący już  Oddział Kardiologiczny oraz poradnię kardiologiczną. 

Zakupiono m. in.: System do mapowania 3D do ablacji, Zestaw do krioablacji, Multimonitor dla sali elektroterapii (system rejestracji parametrów elektrofizjologicznych), System do hipotermii, Echokardiograf 3D oraz Zestaw do testów wysiłkowych z ergo spirometrią.

Szpital uzyskał nowoczesną pracownię  Hemodynamiki i Angiologii z dwiema pracowniami: pierwszą z nowoczesnym Angiografem, a drugą z wysokospecjalistycznym urządzeniem - Ramię C (dedykowane do zabiegów z zakresu elektroterapii).

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby w tej części województwa. Realizacja zadania poprawi dostępność do wczesnej diagnostyki, jak również zwiększy możliwości zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom po zawale.  

Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł, z czego 10 mln zł to wartość dofinansowania z UE.

Źródło: https://podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/6753-kolejna-inwestycja-oddana-w-przemyslu