Aktualności

Nowe inwestycje w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu

W dniu 21 maja 2019 roku Marszałek Stanisław Kruczek odwiedził Szpital Wojewódzki im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz spotkał się z dyrekcją szpitala i dziennikarzami. Wizyta miała na celu sprawdzenie stanu prac realizowanych w ramach dwóch nowych inwestycji w tarnobrzeskim szpitalu wojewódzkim. Na konferencji prasowej Marszałek Stanisław Kruczek oraz Dyrektor Szpitala Wiktor Stasiak poinformowali dziennikarzy o szczegółowym zakresie inwestycji.

Realizowane obecnie projekty, to największa inwestycja w infrastrukturę ochrony zdrowia województwa podkarpackiego dofinansowana w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Jej realizacja pozwoli na zwiększenie, jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykrywalności chorób nowotworowych i diagnostyki onkologicznej w północnej części województwa podkarpackiego. 

Dla Zarządu Województwa bardzo ważnym aspektem prowadzonej inwestycji jest poprawa warunków pracy całego personelu szpitala, a także zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury szpitalnej - podkreślił Marszałek Stanisław Kruczek.

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje obecnie dwa projekty z RPO WP w Szpitalu Wojewódzkim im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. W ramach pierwszego projektu zrealizowana zostanie termomodernizacja budynków F2, C i K szpital oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaicznej o mocy 58,15 kW. Wartość projektu to 6,283 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 5,339 mln zł (85 %). Zakres prac obejmuje także: wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian, stropodachów oraz modernizację wymiennikowni ciepła z sieci miejskiej i wymianę oświetlenia na LED. Realizacja projektu zgodnie z audytami energetycznymi powinna przynieść oszczędności wydatków na energię elektryczną i ciepło ok. 147 tys. zł rocznie. Drugi realizowany projekt pn. Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. W ramach realizacji projektu przewiduje się rozbudowę Centrum Onkologii o Ośrodek Radioterapii, wraz z zakupem dwóch akceleratorów do radioterapii. Ponadto planuje się adaptację pomieszczeń nad pawilonem D, D1, D2 w celu uruchomienia sal operacyjnych pod potrzeby Centrum Onkologicznego. Zakupione zostanie wyposażenie do Ośrodka Radioterapii i sal operacyjnych. Projekt przewiduje także poprawę dostępności usług medycznych Centrum Onkologicznego poprzez zakup aparatu RTG typu telekomando i wymianę tomografu komputerowego. Całkowita wartość inwestycji to blisko 51 mln złotych, w tym kwota dofinansowania wynosi 41 830 512,12 zł, (10 % to udział budżetu Państwa). Szacuje się iż z diagnostyki w Ośrodku Radioterapii i Centrum Onkologicznego w Tarnobrzegu skorzysta ponad 9 tysięcy pacjentów rocznie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na IV kwartał br.

Źródło: https://podkarpackie.pl/index.php/zdrowie/6857-nowe-inwestycje-w-szpitalu-wojewodzkim-w-tarnobrzegu