Aktualności

Nowy sprzęt dla podkarpackich ratowników medycznych

Do oddziałów pogotowia ratunkowego z Podkarpacia trafi 13 nowych ambulansów. Karetki zostały dziś uroczyście przekazane ratownikom z Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Mielca i Przemyśla. Zakup został sfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego, która przeznaczyła na ten cel 6,5 mln. zł.

W uroczystości przekazania ambulansów wzięła wojewoda Ewa Leniart, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku WP. Do Rzeszowa przyjechali także przedstawiciele samorządów, do których trafił nowy sprzęt, m.in. starosta sanocki Roman Konieczny, starosta mielecki Zbigniew Tymuła, starosta krośnieński Jan Juszczak.

Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła wagę inwestycji, dzięki której znaczna część wysłużonego sprzętu zostaje zastąpiona nowym.

Jest to sytuacja niezwykła. Z budżetu wojewody w ubiegłym roku na ten cel zostało wyasygnowane 6,5 mln. zł. Pozwoliło to na wymianę co szóstej karetki, które funkcjonowały w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego w naszym województwie – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

- Warto także wspomnieć, że oprócz tych 13 ambulansów, z rezerwy ogólnej premiera na zakup dwóch kolejnych karetek zostało dodatkowo przeznaczone 744 tys. zł. - dodała. 

Radości z zakupu nie krył członek zarządu województwa Stanisław Kruczek. Podziękował wojewodzie za wsparcie udzielone podkarpackim ratownikom medycznym.

- Pragnę podziękować pani wojewodzie za to, że wyasygnowała kwotę na zakup tak dużej ilości sprzętu medycznego. Cieszę się także, że ta uroczystość odbywa się  w przededniu Światowego Dnia Chorego, bo to właśnie potrzebującym i chorym karetki oraz nowoczesne urządzenia będą służyć i ratować życie – mówił Stanisław Kruczek.

Ambulansy to tylko część zakupionego sprzętu. Poza karetkami pacjentom z województwa służyć będą także nowe urządzenia do kompresji klatki piersiowej. W przypadku zatrzymania krążenia, aparatura wspomaga prowadzoną reanimację i gwarantuje jej lepsze rezultaty.

Koszt jednego ambulansu wraz z wyposażeniem, w zależności od specyfikacji wynosi ok. 500 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu wojewody to 450 tys. zł, natomiast urządzenia do kompresji klatki piersiowej wsparto kwotą 50 tys. zł.

Wyposażone karetki oraz urządzenia do kompresji klatki trafiły do:

1. Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie

·       3 ambulanse wraz z wyposażeniem 

·       3 urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej 

2. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku

·       2 ambulanse wraz z wyposażeniem 

·       2 urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej 

3. Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
w Mielcu

·       3 ambulanse wraz z wyposażeniem 

·       2 urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

4. Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu

·       2 ambulanse wraz z wyposażeniem

·       3 urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej 

5. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

·       3 ambulanse wraz z wyposażeniem 

·       3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej

 

Zapraszamy na obszerną fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl