Aktualności

Oddział Udarowy w gronie najlepszych w Polsce!

Oddział Udarowy Kliniki Neurologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie  otrzymał  status “Złoty Ośrodek Leczenia Udaru Mózgu”.  Jest to nagroda Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO), która dokonuje oceny jakości usług świadczonych przez ośrodki zajmujące się leczeniem udaru mózgu. Wczoraj w siedzibie szpitala odbyła się konferencja prasowa na ten temat.

Certyfikat potwierdza, że mamy na Podkarpaciu ośrodek spełniający najwyższe normy europejskie w leczeniu udaru mózgu. Otrzymane w grudniu wyróżnienie jest rezultatem działań administracyjnych, organizacyjnych i terapeutycznych, które doprowadziły do tego, że nasze województwo jest bardzo wysoko notowane jeśli chodzi o leczenie udarów. 27% naszych pacjentów jest leczone metodą trombolityczną, przy średniej w skali kraju 12% – mówiła profesor  Halina Bartosik-Psujek.

W ocenie brano pod uwagę liczbę pacjentów z udarem mózgu leczonych w ocenianej jednostce oraz całość działań medycznych prowadzących do jak najszybszego wdrożenia swoistego leczenia.  Europejska Organizacja Udarowa jest międzynarodowym towarzystwem skupiającym lekarzy i naukowców zajmujących się problematyką udaru mózgu. Pracuje nad poprawą jakości opieki nad pacjentem, uwzględniając wielodyscyplinarny charakter zagadnienia. W tym celu stworzono projekt ANGELS, którego istotą jest standaryzacja opieki nad pacjentem udarowym na terenie Europy.  W  oparciu o analizę szczegółowych ankiet  dotyczących pacjentów Organizacja nagrodziła najlepsze ośrodki  prowadzące leczenie udaru mózgu. 

Członek zarządu Stanisław Kruczek pogratulował dyrektorowi szpitala oraz kadrze medycznej sukcesu jakim jest wyróżnienie od ESO.

Po raz kolejny potwierdzono, że pacjenci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie mogą liczyć na opiekę na bardzo wysokim poziomie.

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl