Aktualności

Połączenie KSW Nr 1 i PCChP Rzeszów

Informujemy o połączeniu szpitali: Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (KSW1) i Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (PCChP).
Wszystkie zarejestrowane uprzednio wizyty do PCChP zachowują swoją ważność - został im nadany nowy numer rezerwacji powiązany z KSW1. Miejsce i terminy wizyt nie ulegają zmianie.
W dniu 31.03.2017 w Portalu PSIM został wyłączony PCChP jako oddzielny podmiot leczniczy. Usługi lecznicze realizowane dotychczas przez PCChP są prezentowane w nowej strukturze organizacyjnej łącznie z usługami KSW1. Dotyczy to: Poradni Alergologicznej, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc i Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej, które mieszczą się na ul. Rycerskiej 2 w Rzeszowie.

Zespół PSIM