Aktualności

Sanocki szpital ma nowy blok operacyjny

W szpitalu w Sanoku otwarto nowy blok operacyjny i centralną sterylizację. To pięć nowych sal, które umożliwią przeprowadzenie większej liczby zabiegów, w lepszych warunkach. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zarząd województwa reprezentowali: Maria Kurowska i Stanisław Kruczek.

Wśród gości oficjalnego otwarcia bloku byli m.in. Maciej Miłkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, parlamentarzyści - Bogdan Rzońca, Piotr Babinetz, Piotr Uruski, nie zabrakło również samorządowców z gospodarzem powiatu sanockiego starostą Stanisławem Chęciem na czele oraz pracowników szpitala z dyrektorem Henrykiem Przybycieniem. Uroczystość zaszczycili radni województwa Dorota Łukaszyk - przewodnicząca komisji zdrowia w województwie i Adam Drozd.

Szpital w Sanoku realizował projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę Szpitala w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizacja”.

- Zdrowie jest najcenniejszym darem dla człowieka. Dlatego też Samorząd Województwa Podkarpackiego dokłada wszelkich starań, aby służba zdrowia była jak najlepiej dopasowana do potrzeb pacjenta. W ostatnim czasie na Podkarpaciu udało się zainwestować ponad pół miliarda zł w szpitale powiatowe i wojewódzkie. Wśród tych placówek znalazł się szpital w Sanoku. To właśnie dzięki dofinansowaniu w wysokości 10 mln zł ze środków RPO udało się wybudować na światowym poziomie blok operacyjny i centralną sterylizację - podkreślił Stanisław Kruczek.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu miało miejsce w dniu 28 listopada 2017 r., natomiast rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w kwietniu 2018 roku.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców Bieszczad i całego regionu poprzez rozbudowę i przebudowę bazy lokalowej bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji.

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji była jednym z elementów zadania. Drugim było pozyskanie aparatury i sprzętu medycznego, potrzebnego do wyposażenia bloku. Na liście zakupów znalazło się około 200 pozycji, m.in.: aparat rentgenowski, aparaty do znieczuleń, aparatura i sprzęt medyczny niezbędny do zabiegów operacyjnych, w tym stoły operacyjne.

Nowy blok operacyjny znajduje się  naprzeciw lądowiska dla helikopterów i z jednej strony  łączy się z SOR-em, z drugiej z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który zostanie zorganizowany w miejscu, gdzie do tej pory funkcjonował blok. Wszystko jest umiejscowione na dwóch kondygnacjach. W górnej części powstał blok operacyjny, a w dolnej centralna sterylizacja. Ponadto wybudowano łącznik pomiędzy blokiem operacyjnym, a pawilonem diagnostyczno-zabiegowym. Pięć sal operacyjnych – ogólna, naczyniowa, laryngologiczna, ortopedyczna, urologiczna – zostało  wykonanych w najwyższej technologii i na najwyższym poziomie.