Aktualności

Strategiczna inwestycja w ochronę zdrowia

Pacjenci z Podkarpacia zyskają nowoczesne świadczenia w zakresie leczenia chorób  układu oddechowego z uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych. Komitet Sterujący RPO zdecydował o rozszerzeniu o kolejne etapy realizacji projektu, w wyniku którego zostaną rozbudowane budynki należące do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, przy ulicy Rycerskiej. Szpital obejmie także specjalistyczną opieką ozdrowieńców po przebytym koronawirusie.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Podkarpacia zyskają większe bezpieczeństwo zdrowotne. Szpital po przebudowie obejmie kompleksową opieką osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, ale z uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, takich jak: nowotwory,  przewlekła obturacyjna choroba płuc, obturacyjny bezdech senny oraz choroby alergiczne, czy też choroby śródmiąższowe. Cieszę się, że rozbudowa szpitala jest możliwa dzięki środkom z RPO. Jako zarząd województwa widzimy potrzebę finansowania takich inwestycji, które bezpośrednio przekładają się na zdrowie mieszkańców regionu, zwłaszcza teraz w okresie pandemii koronawirusa, kiedy chorych każdego dnia przybywa. Nie zapominajmy, że szpital po rozbudowie będzie służył także tym osobom - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Realizacja projektu „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją,” został podzielony na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu, którego realizacja właśnie dobiega końca, do szpitala położonego w Rzeszowie przy ulicy Rycerskiej, został dobudowany budynek D, natomiast budynki A, B i C zostały w minimalnym zakresie przebudowane. Wartość zadania w pierwszym etapie to ok. 46 mln zł, z czego 38,5 mln to środki RPO WP.

Kolejne dwa etapy o wartości ok. 34 mln zł rozpoczną się jeszcze w tym roku. Obejmują one dalszą przebudowę budynków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, instalacji wewnętrznych, zagospodarowaniem terenu Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Projekt obejmuje także zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług zdrowotnych, w tym także sprzętu medycznego, m.in. do diagnozowania i leczenia COVID-19. Wartość całego projektu to kwota ok. 80 mln zł – środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w ramach RPO WO, budżetu państwa i budżetu województwa.

Spełnienie kompleksowości diagnostyki, hospitalizacji i rehabilitacji w jednym ośrodku jest istotne dla działań zdrowotnych na całym Podkarpaciu. Celem nadrzędnym stało się ukończenie inwestycji w pełnym zakresie projektowym, tak aby wszystkie komórki medyczne znajdowały się w jednym budynku i stanowiły ciągły kompleks leczniczy. Założeniem projektu jest także objęcie opieką przychodnianą i hospitalizacyjną pacjentów z mukowiscydozą co wpisuje się w strategię rozwoju województwa podkarpackiego.

W wyniku rozbudowy szpitala zostanie też utworzony Odział Rehabilitacji Pulmonologicznej, który jako pierwszy na Podkarpaciu przyjmie pacjentów z chorobami układu oddechowego i ozdrowieńców COVID-19 w celu hospitalizacji oraz kontynuacji leczenia w ramach  ambulatoryjnej opieki.

To jednak nie koniec, bo kolejnym rozwiązaniem, które pozwoli na diagnostykę pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, jak również innych chorób układu oddechowego będzie utworzony w ramach szpitala, kompleks Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z Pracownią bronchoskopii, pozwalającą na wykonanie bronchoskopii z ultrasonografią wewnątrz oskrzelową (EBUS-TBNA).

W szpitalu powstanie także oddział badania bezdechu nocnego oraz nowoczesna Izba Przyjęć pozwalająca na izolację chorych na Covid-19. Wydzielone zostaną strefy dla osób bez objawów infekcji, z podejrzeniem lub z rozpoznaniem choroby. Nowa struktura i organizacja Izby Przyjęć pozwoli na stosowanie wstępnej kwalifikacji typu pretriage i triage. Transport pacjentów z Izby Przyjęć do Oddziałów będzie odbywał się przydzieloną w tym celu windą z pomieszczeń Izby Przyjęć i izolatki, z pominięciem głównego traktu komunikacyjnego, co również ograniczy możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia i innych chorób.

W odpowiedzi na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców województwa wywołane pandemią koronawirusa, Samorząd Województwa Podkarpackiego zdecydował w ubiegłym roku o otworzeniu w szpitalu poradni leczenia powikłań SARS-CoV-2. Wysokospecjalistyczna poradnia dla „ozdrowieńców”, czyli osób, które wyzdrowiały z choroby wywołanej przez koronawirusa funkcjonuje już od 1 lipca ubiegłego roku i jest innowacyjna w skali kraju i Europy. Pacjenci przechodzą w niej regularne badania, a w razie powikłań są kierowani do specjalistów.

 

Tekst: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP

Fot.: Archiwum UMWP