Aktualności

Szpital w Dębicy i w Sanoku z unijnym dofinansowaniem

Niemal czterdzieści milionów złotych – taka kwota w sumie trafi do obydwu ośrodków zdrowia na przebudowę bloków operacyjnych i centralnych sterylizatorni. Prawie połowa z tych środków to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dziś marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Maria Kurowska podpisali umowy na realizację tych unijnych projektów.

Marszałek podczas podpisania umowy wyraził swoje zadowolenie, że udało się doprowadzić do finału wsparcie dla dębickiego szpitala:

- Wiemy, że mieliśmy określone trudności z wykonaniem tego ambitnego planu, który postawiliśmy przed sobą, polegającego na tym, że wszystkie powiatowe szpitale w województwie podkarpackim dostaną dofinansowanie. W moim odczuciu to największa inwestycja, jaka będzie realizowana w tym szpitalu, bardzo nowoczesna polegająca na poprawie jakości infrastruktury, która będzie dla pacjentów, wzrośnie ich poczucie bezpieczeństwa, a jakość usług świadczonych w szpitalu stanie się faktem – dodał Władysław Ortyl.

Dyrektor szpitala Przemysław Wojtys mówił, że dla szpitala to szczególne wydarzenie: - To jest wymóg nowoczesności, ale też normalności. Wszyscy chcemy być obsługiwani w dobrych warunkach, przychodzi taki czas, że pewne sprzęty są wycofywane z użytku, że nie można na nich pracować, a budynki nie spełniają normy. My też chcemy być z przodu i chcemy być dla naszych mieszkańców – powiedział.

Szpital w Dębicy rozbuduje i przebuduje istniejący budynek dla potrzeb centralnej sterylizacji, stacji dezynfekcji łóżek i bloku operacyjnego, wprowadzi też ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada prace budowlane, którymi objęte zostaną: Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Gastroenterologii, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej i Oddział Okulistyczny.

Przy okazji podpisania umowy ze szpitalem, marszałek Ortyl przekazał na ręce burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka, podpisaną umowę na realizację projektu zakładającego ograniczenie niskiej emisji w Dębicko-Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym. Za prawie 13 mln złotych między innymi zostanie zakupionych 10 nowych autobusów w tym 2 z napędem hybrydowym, przebudowana zostanie też infrastruktura drogowa. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na obszarze Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja w sanockim szpitalu dotyczy z kolei przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szpitala o pawilon diagnostyczno-zabiegowy. Będzie też obejmować swoim zakresem zakup wyposażenia i sprzętu, narzędzi, przyrządów oraz urządzeń z oprogramowaniem.

Inwestycja została podzielona na trzy etapy realizacyjne. W pierwszym etapie powstanie między innymi segment B (łącznik) – obiektu trzykondygnacyjnego wraz z klatką schodową oraz dźwigiem osobowym, przebudowany zostanie też segment C z przeznaczeniem na Centralną Sterylizację, i Blok Operacyjny. Etap drugi obejmie swoim zasięgiem przebudowę fragmentu pierwszej kondygnacji – segmentu A z przeznaczeniem na OAIIT, a etap trzeci przebudowę trzeciej kondygnacji segmentu C z przeznaczeniem na Laboratoria.

W Sanoku, marszałek Władysław Ortyl odnosząc się do inwestycji zwrócił uwagę, że ma ona także charakter prospołeczny:

- Dziś kończymy podpisywanie umów ze szpitalami powiatowymi, co oznacza, że wszystkie powiaty na Podkarpaciu uzyskały znaczące środki na ochronę zdrowia. Udało się to osiągnąć między innymi przy znakomitej współpracy z Ministerstwem Finansów – mówił marszałek, jednocześnie dodając:

- Ta inwestycja jest prospołeczna, ale też mająca duży wpływ na rozwój gospodarczy. Pamiętajmy o tym, że kultura, dziedzictwo, cała sfera społeczna, w tym oczywiście ochrona zdrowia są istotne, bo każdy inwestor, który do Państwa przyjedzie i będzie rozmawiał z burmistrzem, starostą, samorządowcami, będzie też pytał o poziom zabezpieczenia jego pracowników i kadry zarządzającej, jaka będzie pracowała w tym miejscu – dodał.

Na zakończenie marszałek odniósł się do ogólnej kwoty, jaka została przeznaczona w tym roku na podkarpacką służbę zdrowia:

- Dziś możemy powiedzieć, że suma ponad 550 milionów trafia do naszych szpitali powiatowych i wojewódzkich. W poprzednich latach suma ta mierzyła się kilkoma milionami, dziś mówi się o dziesiątkach milionów, jak w przypadku chociażby tej inwestycji.

Szpitale w Dębicy i w Sanoku pomimo, że znalazły się pod tzw. „kreską” dostały dodatkowe środki. To efekt rozmów z Komisją Europejską i Ministerstwem Rozwoju. W sumie dofinansowanie trafiło do 19 szpitali powiatowych, aplikujących do RPO WP, także tych, które początkowo znalazły się na liście rezerwowej. Pieniądze z RPO to efekt dwóch ważnych uchwał, które podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Zapraszamy na obszernę fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl