Aktualności

Żeby zdrowia nie zabrakło

„Zdrowie i środowisko” - pod takim hasłem w Mielcu odbyła się konferencja z udziałem samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jej głównym organizatorem był wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która powitała uczestników spotkania. Marszałek Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na profilaktykę, nie tylko w zdrowotnym rozumieniu tego pojęcia. 

- Cały czas toczy się pewna rywalizacja między naszym zdrowiem a tym co na to zdrowie wpływa. Czy jest granica ilości środków przeznaczanych na zdrowie? Oczywiście nie. Dlatego tak istotna jest profilaktyka, bo jest mniej kosztowna. Pamiętajmy,  że obok profilaktyki zdrowotnej powinny być przygotowane działania, które będą kontrolować i zapobiegać negatywnym wpływom postępu technicznego – mówił podczas otwarcia konferencji marszałek Władysław Ortyl.


Jednym z prelegentów był Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor, który mówił o wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka. Z kolei Iwona Krasowska Stepaniak, z rzeszowskiego NFZ prezentowała programy profilaktyki zdrowotnej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowane przez NFZ. Działania na rzecz środowiska – WFOŚIGW w Rzeszowie przedstawił Andrzej Indycki dyrektor Działu Wniosków i Kontroli Realizacji Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Spotkaliśmy się w Mielcu gdzie tak ważne jest czyste powietrze, a co się z tym wiąże nasze zdrowie. Chcemy propagować wszystko co zdrowiu służy i tu jest duża rola instytucji samorządowych, rządowych, wszystkich organizacji tworzących programy prozdrowotne. Liczę że wszyscy przyczynimy się do tego żeby żyć w lepszym środowisku, a tym samym w lepszym zdrowiu – podsumowała konferencję wojewoda Ewa Leniart.


Dyskusje krótkim występem uświetniły dzieci z Samorządowego Przedszkola z Przecławia, które zaprezentowały przedstawienie pt. „O rybaku i smutnej rybce”. Była to ekologiczna wersja bajki o złotej rybce, trafnie wpisując się w kontekst konferencji.

 

Zapraszamy na fotorelację dostępną na portalu podkarpackie.pl